“Nadenken over strategie is eigenlijk verplicht”

Op 4 februari gaat aan de hogeschool UC Leuven-Limburg een reeks van opleidingen van start om KMO-ondernemers te helpen bij het uitzetten van hun strategie. "We merken dat ondernemers dag en nacht bezig zijn met hun bedrijf, maar nauwelijks de tijd nemen om af en toe stil te staan bij de strategie," zegt An Vanbergen, lector en onderzoeker aan de UCLL. "Nadenken over waar het bedrijf nu staat en naartoe wil, is nochtans heel belangrijk. Want wat vandaag werkt en succesvol is, kan het morgen niet meer zijn. In een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is een ondernemer eigenlijk verplicht om zijn bedrijfsvoering geregeld in vraag te stellen."

Het programma aan de UCLL bestaat uit 6 modules en enkele optionele workshops. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Volgens de deelnemers van de vorige cyclus, is de opleiding een aanrader.

Ann Kempeneers"Een strategieoefening zoals we die gemaakt hebben tijdens het traject, onder begeleiding van de docenten van UCLL, is iets wat elke KMO om de x-aantal jaren eens moet doen," vindt Ann Kempeneers van Buroplus uit Sint-Truiden. "Dit ongeacht de bedrijfsgrootte. Vooral wanneer je bedrijf zich op een scharniermoment bevindt, levert dit een 360°-beeld op, waarin geen enkel aspect wordt overgeslagen. Naakte cijfers en bedrijfsresultaten van de voorbije jaren worden afgewogen tegen diepere waarden, zoals de missie en de visie die je voor je bedrijf in gedachten hebt. Het resultaat van de oefening is een zeer praktisch en bruikbaar strategieplan, dat je de nodige handvatten biedt om mee aan de slag te gaan en opportuniteiten om te zetten in concrete realisaties. Vanuit de ervaring in mijn eigen business weet ik dat bedrijven er vaak mee worstelen om een theoretisch businessplan te vertalen naar een concreet beleid op de werkvloer. De praktische aanpak van deze opleiding is in dat opzicht zeker een pluspunt."