Nederland sluit Belgen uit voor aanbestedingen

Het Nederlandse provinciebestuur heeft de grens van openbare aanbestedingen voor grote werken opgetrokken naar de wettelijke Europese norm van 4,845 miljoen euro. Dat wil zeggen dat alle opdrachten onder dat bedrag voortaan kunnen toegekend worden door gewoon 3 offertes op te vragen bij bedrijven die men zelf kiest. Vroeger lag het bedrag op ‘amper’ 200.000 euro, waardoor dus ieder Europees bedrijf dat daar zin in had, kon intekenen voor opdrachten tussen 200.000 en 4,845 miljoen. De deputatie van Nederlands Limburg maakt er geen geheim van dat men op die manier hoopt om meer opdrachten aan eigen, Nederlands-Limburgse ondernemingen te kunnen gunnen. Bovendien maakt het de administratie een stuk sneller een eenvoudiger, zo zegt men daar tegen onze collega’s van www.wijlimburg.nl.

“Wij betreuren deze vorm van protectionisme”

Hoewel er wettelijk niet veel aan te doen is, betekent de maatregel een forse streep door de rekening van de Belgische bedrijven die nu veel opdrachten doen in Nederlands-Limburg. “Omdat wij in Belgisch-Limburg veel bouwbedrijven hebben die over de grens werken, betreuren wij deze vorm van protectionisme,” zegt Johan Schildermans van werkgeversorganisatie VKW. “Hopelijk leggen de lokale authoriteiten toch nog enkele afspraken vast om willekeur bij de toewijzingen te vermijden.”

P.S. Het omgekeerde is niet mogelijk: in België moeten aanbestedingen tussen 67.000 en 4,845 miljoen euro verplicht gepubliceerd worden op Belgisch niveau, waardoor iedereen die dat wenst (dus ook Nederlanders), hiervoor een offerte mag indienen.