raad van advies uhassselt kopie

“Niet vies van Raad van Advies”

"Wie zijn bedrijf wil professionaliseren heeft alleen maar voordelen bij de oprichting van een Raad van Advies." Dat is de conclusie van een onderzoek van Jannick Pousset (UHasselt). Hilde Rutten, CEO van Berghoff Belgium, kan het besluit vanuit de praktijk bevestigen: "Je krijgt een helikopterzicht op je bedrijf, en dat is nodig voor verdere groei."

Een Raad van Advies is een orgaan dat binnen een bedrijf wordt opgezet om externe expertise binnen te halen. Het gaat om een complementair team van bedrijfsleiders en managers uit andere bedrijven, die een aantal keer per jaar of op afroep in crisissituaties, hun kennis en ervaring ter beschikking stellen van het management. Zowel strategische opties als operationele keuzes kunnen afgestemd worden op de input die de Raad van Advies geeft.

"Belangrijk", vindt Hilde Rutten, CEO van Berghoff Belgium. "Dankzij onze Raad van Advies hebben we onze financiële rapportering kunnen professionaliseren en een dashboard voor het management kunnen opzetten. Zonder het extern advies was ik hier misschien nooit aan begonnen. Het is dankzij dit orgaan dat je je onderneming en jezelf een spiegel kunt voorhouden. Op deze manier krijg je een mooi helikopterzicht, waardoor je verder kan groeien en professionaliseren."

Hilde Rutten installeerde de Raad van Advies door middel van een begeleidingstraject dat Voka Limburg hieromtrent heeft opgezet. "Een goede zet, want de mensen van Voka helpen niet alleen om de juiste adviseurs rond de tafel te krijgen, ze nemen ook de administratie van de vergaderingen op zich. Dat geeft mij de tijd en ruimte om met de juiste mensen te focussen op de bedrijfsmatige uitdagingen."

Jannick Pousset, masterstudent aan de UHasselt, kwam in zijn onderzoek tot dezelfde bevindingen. "Een begeleidingstraject om tot een Raad van Advies te komen, biedt niets dan voordelen", aldus de conclusie. Ellen Olislagers, directeur Eigenaars-Ondernemers bij Voka Limburg, is niet verrast, maar wel opgetogen met de bevindingen. "Ook wij moeten onze werking voor de spiegel houden en evalueren", zegt ze. "Het is goed om te vernemen dat alle deelnemers aan ons begeleidingstraject zeer tevreden zijn en de meerwaarde ervan erkennen."

En ook prof. dr. Pieter Vandekerkhof, die de student begeleidde bij het opstellen van het rapport, is lovend. “Zo'n onderzoek is zowel nuttig voor onze studenten, die ondergedompeld worden in de alledaagse bedrijfsvoering, als voor de betrokken ondernemingen en Voka Limburg, die een nuttige en relevante evaluatie krijgen van hun werkwijze en beleidsinstrumenten. Een voordeel voor iedereen", besluit de professor.