pxl next

Nieuw opleidingscentrum brengt bollebozen nog iets bij

PXL-NeXT is de naam die werd gekozen voor een opleidingsaanbod dat specifiek wordt gericht op hoger opgeleide professionals. De nieuwe trainingscampus vloeit voort uit de samenwerking tussen Hogeschool PXL en SyntraPXL (de nieuwe naam voor Syntra Limburg) en is vanaf volgend academiejaar gevestigd op de campus van PXL in Hasselt én op de Corda Campus.

Nieuwe trainingscampus PXL-NeXT zoekt trainers om Limburgers levenslang te laten leren

Het uitgebreide aanbod van opleidingen voor studenten en cursisten bij zowel Syntra als Hogeschool PXL is ruimschoots bekend. Er zijn echter ook heel wat hoger opgeleide werknemers en zelfstandigen die zich volgaarne willen bijscholen om levenslang te leren. Speciaal voor die doelgroep bundelen PXL en SyntraPXL de krachten in een nieuwe trainingscampus: PXL NeXT. Zowel bij PXL zelf als op de Corda Campus zullen deze opleidingen plaatsvinden.

“In onze wereld waar de technologische revolutie tegen een lichtsnelheid aan ons voorbij raast, wordt levenslang leren steeds belangrijker”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “We moeten professioneel meekunnen. Online kennis en de nieuwste tools zijn nodig om in te haken op de maatschappelijke trends. Maar ook voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Mensen wendbaar en weerbaar maken en hen in staat stellen om hun eigen leven in handen te nemen: dat willen we bereiken.”

PXL-NeXt, dat zal geleid worden door Sandra Huysmans, wil dan ook een cultuur creëren waarin blijven leren ook na het verlaten van de schoolbanken, als een evidentie wordt beschouwd. "Kennis bijtanken, uitbreiden en verdiepen, daar hebben zowel intrapreneurs als entrepreneurs nood aan", zegt ook Dirk Vanstipelen, algemeen directeur van SyntraPXL. "Elke professional wil precies weten wat er in zijn vakgebied speelt, en dat is een proces dat nooit stopt."

Het nieuwe opleidingscentrum zoekt voor volgend academiejaar nog naar trainers om in de diverse vakgebieden de leergierige professionals bij de scholen.