“Nieuwe stroomheffing is onbegrijpelijk voor KMO’s”

Unizo Limburg vindt het onbegrijpelijk dat kleinere bedrijven in verhouding meer energieheffing zullen moeten betalen dan grootverbruikers. "Limburg is een echte KMO-provincie. De KMO's zorgen voor 70% van onze tewerkstelling. Ze gaan bovendien niet zo snel naar het buitenland herlocaliseren bij de minste beleidsverandering," zegt directeur Bart Lodewyckx.

elektriciteit"Ze zijn dan ook verankerd in ons economisch en sociaal weefsel. Dit alles kan van multinationals niet gezegd worden. Daarom is het onvoorstelbaar dat KMO's onevenredig meer voor hun energie zullen moeten betalen dan grootverbruikers, waaronder een aantal multinationals. Grootverbruikers betalen veel lagere bijdragen of heffingen, of ze zijn zelfs volledig vrijgesteld van de Turteltaks, bijvoorbeeld omdat ze rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten."

“We hebben niets tegen de grootverbruikers en de betrokken multinationals an sich, maar we willen wel dat de factuur op een eerlijke manier verdeeld wordt," aldus Lodewyckx. Het is onaanvaardbaar voor ons dat vooral de KMO’s de rekening gepresenteerd krijgen. Hoewel ze samen nochtans ongeveer evenveel als de grote jongens verbruiken, moeten ze tot 15 keer meer taks betalen. We zullen vragen om de Vlaamse heffing op elektriciteit aan te passen."