UNIZO_21052012_TVG0019-300×200

Nieuwe Unizo-directeur wil positief starten

Samenwerking. Dat is één van de kernwoorden waarop Bart Lodewijckx, de nieuwe directeur van Unizo-Limburg (rechts op de foto), straks zijn beleid wil gaan stoelen. Tijdens zijn maiden-speech voor de pers, zei hij dit begrip vrij ruim te willen toepassen. "Vooreerst binnen onze eigen organisatie, waar we met onze leden in de diverse afdelingen, doelgroepenwerkingen en sectororganisaties samen een hecht blok kunnen vormen om de belangen van de ondernemers te verdedigen. Ik kijk daarbij ook naar de expertise van Unizo Nationaal, waar we straks met Joël Stockmans een directe lijn zullen hebben. Daarnaast kunnen we de krachten bundelen met de andere werkgeversorganisaties in Limburg, omdat ook zij dezelfde belangen behartigen."

Maar Lodewyckx moedigt ook de externe partners aan tot meer samenwerking. "Ik denk aan gemeentelijke ambtenaren, die door meer afstemming met andere gemeenten misschien de efficiëntie van hun dienstverlening nog kunnen verbeteren. De nieuwe directeur ziet daarbij een bijzondere rol weggelegd voor het provinciebestuur. “Sommigen pleiten voor het afschaffen van dit bestuursniveau. De provincie kan echter een coördinerende rol spelen en daar haar economisch beleid op afstemmen."

Jaarverslag
Als laatste wapenfeit van zijn provinciale carrière, mocht zijn voorganger Joël Stockmans nog het nieuwe jaarverslag van Unizo-Limburg (2011) toelichten. Met 200 infosessies, meer dan 5000 contacten met starters, een ondernemersfeest voor 2000 aanwezigen of 5000 deelnemers aan de Dag van de Klant, kon hij een aantal indrukwekkende cijfers voorleggen. Hij blikte ook nog even terug op de 4 jaar dat hij Unizo-Limburg aanstuurde: “Een bijzonder boeiende periode, waarin ik samen met het team een aantal nieuwe accenten heb kunnen leggen. Ik denk aan de uitbouw van de werking voor vrije beroepen of de verdere versterking van onze groep bestuursleden, tot nu zo'n 500 ondernemende mannen en vrouwen. Maar het werk is zeker niet af. Er staan mijn opvolger nog boeiende uitdagingen te wachten!"

K.Me/D.C