Nikita (Herk-de-Stad) betrekt personeel bij MVO

Saladefabrikant Nikita uit Herk-de-Stad wil extra inspanningen leveren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Om zeker te zijn dat de initiatieven die ze op dat vlak nemen, breed gedragen zijn, worden de medewerkers van het bedrijf betrokken bij dit MVO-project. Duurzame oplossingen in energie om klimaatverandering tegen te gaan, het bestrijden van kinderarbeid in derdewereldlanden of het verbeteren van werkomstandigheden voor eigen werknemers: het zijn allemaal projecten die bij Nikita de revue kunnen passeren.

nikitaRespect voor het milieu, de producten en de werkomstandigheden is waar de stuurgroep voor MVO bij Nikita mee aan de slag moet gaan. Daarin zetelen niet alleen directieleden, maar vertegenwoordigers uit alle afdelingen van de organisatie. Luc Vanschaeybroeck (Managing Director bij Nikita) licht toe: “Wij zijn een saladefabrikant, die permanent aan de eisen van onze klanten moet voldoen. Dagelijks moeten we gezonde, innovatieve producten ontwikkelen om mee te kunnen draaien in de markt. Het is dan ook uiterst belangrijk dat we ook onze werknemers gezond houden en hen mee laten denken en werken om de MVO-cultuur binnen Nikita te installeren. Daarom organiseren we een MVO-week, waarin we elke dag een activiteit organiseren voor en met de werknemers. Zo helpen ze mee om onze MVO-strategie te ontwikkelen."