Norbord: "Niet meer rendabel na weigering uitbreiding"

Als eerste bedrijf in Vlaanderen krijgt spaanplatenfabrikant Norbord in Genk een milieuvergunning die wordt gekoppeld aan de strikte naleving van een geurbeheersplan (*). Norbord mag alleen nog 20 jaar verderwerken als het strenge geurmaatregelen neemt en de buurtbewoners regelmatig informeert. Een uitbreiding van de capaciteit, van 220.000 m³/jaar naar 360.000 m³/jaar, werd echter door het provinciebestuur geweigerd.

Norbord weet nog niet of het blij, dan wel boos moet zijn om deze beslissing. “We hebben met gemengde gevoelens kennis hiervan genomen,” zegt General Manager Irvin Coussens. “De weigering om uit te breiden werpt een donkere schaduw over het toekennen van de milieuvergunning.”

Norbord blijft vastberaden om de geurhinder met alle middelen te bestrijden. "De voorbije 5 jaar hebben we meer dan 18 miljoen euro aan milieu-investeringen doorgevoerd," zegt Irvin Coussens nog. "We voldoen aan alle VLAREM-emissiegrenswaarden en beschikken over de Best Beschikbare Technieken (BBT) zoals sectoraal bepaald. En toch wordt ons juist daarom een uitbreiding geweigerd."

Norbord houdt dan ook alle opties open om de toekomst van het bedrijf te bepalen. “De investeringen die met de uitvoering van het geurbeheersplan gepaard gaan, mogen onze economische positie natuurlijk niet op de helling zetten. Een uitbreiding van de productiecapaciteit is met andere woorden noodzakelijk om zware investeringen te compenseren en de rendabiliteit van de onderneming te waarborgen. We gaan ons nu eerst beraden over de gevolgen van zopas meegedeelde beslissing. In overleg met het internationale management zullen we bepalen wat onze volgende stappen zijn,” besluit Irvin Coussens.

(*) Zo'n geurbeheersplan is een optimalisatie van een geurstudie en bevat onder meer een inventaris van de geurbronnen, een stappenplan, een communicatieplan en afspraken met betrekking tot uitvoering. Het is hierbij belangrijk dat het geurbeheersplan ook een protocol bevat over de manier waarop de metingen dienen te gebeuren, aangezien deze methodologie in het verleden vaak een bron van discussie was. Onder meer op deze site heeft Norbord al herhaaldelijk gezegd dat de normen die hen worden opgelegd, gewoon onhaalbaar zijn. (Lees hier het vorige artikel).

Het bedrijf haalt in Genk zo'n 50 miljoen euro omzet en stelt 100 mensen tewerk.