gerechtshof-tongeren

nv Bart Claes laat passief na van 2,5 miljoen

Zoals verwacht heeft de rechtbank van koophandel in Tongeren dinsdag het faillissement uitgesproken van de cateringgroep nv Bart Claes en de bvba Basishoreca (uitbating van C-Mine), beiden gevestigd aan de Henry Fordlaan in Genk.

Volgens de rechtbank wordt het passief geraamd op 2,5 miljoen euro, terwijl het actief is beperkt tot de invorderingen op klanten. "De nv Bart Claes bezit, behoudens enkele voertuigen en een beperkte uitrusting, noch roerende, noch onroerende goederen," stelt persrechter Roger Vanmol.

Als curatoren zijn de advocaten J & J. Scheepers en E. Natens van de Leopoldwal in Tongeren aangeduid. Als rechter-commissaris werd de heer Lowette aangesteld. Schuldeisers moeten hun vordering indienen voor 20 september op de griffie van de rechtbank van koophandel in Tongeren.
.