Onbetrouwbare aannemers komen op zwarte lijst

Aannemers die hun klanten een loer draaien zullen op een zwarte lijst worden gezet om geen nieuwe slachtoffers meer te kunnen maken. De bouwfederatie Embuild Limburg is blij met het initiatief omdat zo 'de cowboys' uit de sector worden geweerd. "Als het van ons afhangt moeten er nog méér maatregelen komen om de consumenten te beschermen tegen fraudeurs en andere malafide aannemers", zegt gedelegeerd bestuurder-directeur Chris Slaets.

Bouwfederatie Embuild Limburg reageert positief op het initiatief van Minister van Justitie Paul Van Tigchelt om een 'zwarte lijst' met malafide ondernemers aan te leggen, die door alle consumenten kan geconsulteerd worden. “Bouwen kost handenvol geld en is een zeer belangrijk moment in een mensenleven, de consument heeft er dan ook alle belang bij om te weten dat hij in zee gaat met een betrouwbare, bonafide aannemer”, reageert Chris Slaets.

Het komt de hele sector ten goede. "Om de zoveel tijd komt de bouwsector in een slecht daglicht te staan door verhalen op over malafide bedrijven die na een voorschot te hebben aangerekend met de noorderzon verdwijnen", stelt Slaets. "Zulke vormen van fraude zijn uiteraard volstrekt ontoelaatbaar en er moet streng tegen worden opgetreden. Die cowboys verzieken de boel voor de hele sector, want de overgrote meerderheid van alle bouwbedrijven werkt wel volgens de regels!"

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt wil alvast een zwarte lijst aanleggen met ondernemers die een bestuursverbod kregen opgelegd. Zo kunnen consumenten, leveranciers en collega-ondernemers controleren met wie ze in zee gaan. "Wij vinden dat aannemers na een faillissement sneller een beroepsverbod moeten kunnen krijgen, zodat ze geen nieuwe slachtoffers meer kunnen maken", aldus de directeur van Embuild Limburg. "We pleiten ook voor dezelfde sanctie wanneer er sprake is van zware fouten, ook zonder faillissement. En wat ons betreft mag de lijst telkens heel snel worden aangevuld."

Embuild neemt zelf ook initiatieven voor een betere bescherming van de consument met bouwplannen. "We hebben bijvoorbeeld al voorstellen gedaan tegen buitensporige voorschotten en pleiten voor een uniek loket in het kader van bouwgeschillen, zodat specialisten de consument nog beter kunnen helpen. Trouwens: wij publiceren zelf al een lijst van alle aannemers zonder fiscale of sociale schulden en een checklist om na te gaan of een vakman betrouwbaar is." Embuild Limburg gaat nu deze voorstellen nog eens bij de politieke partijen neerleggen in de hoop dat ze in de verkiezingsprogramma's worden opgenomen.