Maatheide_Sibelco_Natuurpunt_Event_Oktober_2023 Foto: Sibelco

Ondernemers ‘erg bezorgd’ over nieuwe natuurwet

Werkgeversorganisatie VKW Limburg reageert erg bezorgd op de in extremis toch nog goedgekeurde Europese natuurherstelwet. "Het doel ervan is zeker nobel, maar de prijs die onze economie dreigt te moeten betalen indien men die eng en strikt zal interpreteren en toepassen, zou buitenproportioneel kunnen zijn", vindt Ruben Lemmens. En ook Voka Limburg is 'not amused'

 

“Op een moment dat Europa de krachten moet bundelen en alle zeilen moet bijzetten om zijn economische kracht in de wereld enigszins te handhaven, wordt alsnog gekozen om Europa in een avontuur te storten, waarvan de impact en repercussies, zeker inzake vergunningverlening, onzeker en te weinig onderzocht zijn”, stelt VKW Limburg . “Zeker voor kleine open economieën in dichtbevolkte regio’s – zoals Vlaanderen – vormt een erg strikte toepassing een risico.”

Tikkende tijdbom

“Wat nu voorligt is -mits foute interpretatie- een potentiële tikkende tijdbom voor onze economie. Vanuit VKW durven we hopen dat de nieuw te vormen Europese Commissie deze natuurherstelwet verder zal beoordelen vanuit een meer gezonde, economische realiteit. Want zonder volledige helderheid zou dit juridisch misbruikt kunnen worden en dan dreigt onze economie – als welvaartscreator en jobverschaffer –  alsnog verliezer te worden.”

Aldus nog Ruben Lemmens: “Deze nieuwe wetgeving verhoogt de druk op en onzekerheid voor onze bedrijven. Terwijl er juist nood is aan meer zekerheid en een snellere en flexibelere vergunningverlening en toekomstperspectief voor onze (Europese) bedrijven en in het bijzonder voor de maakindustrie. VKW vraagt ultiem om de economische partners maximaal te betrekken bij de uitwerking van deze nieuwe wetgeving en de hieruit volgende planningsinitiatieven inzake natuurherstel, zodat de economische impact en schade zo veel als mogelijk kan worden beperkt.”

Groene Taliban

En ook Voka Limburg reageert gepikeerd: “De Europese natuurherstelwet dreigt voor de complexe vergunningenproblematiek nog verder te bemoeilijken, met concrete economische schade tot gevolg.”, zegt Johann Leten. “Limburg is dan ook teleurgesteld door de goedkeuring van de natuurherstelwet. Dit is niet waar onze ondernemingen nood aan hebben.”