Ondernemers hekelen structuurenquête

De Limburgse ondernemers rukken zich elk jaar weer de haren uit het hoofd bij het invullen van de zogenaamde structuurenquête van de federale overheid. In die vragenlijst peilt de algemene directie Statistiek en Economische Informatie naar de structuur, activiteiten, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investering van het afgelopen boekjaar. Het invullen van de enquête is niet enkel tijdrovend maar ook verplicht, op straffe van boete tot 10.000 euro. "Een aantal Limburgse ondernemers heeft al een proces-verbaal ontvangen voor het niet-invuleln van de enquête", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten van Voka Limburg.

Voka Limburg stelt voor om de structuurenqête af te schaffen en te integreren in de jaarrekening. "Administratieve vereenvoudiging is één van de grootste uitdagingen van dit land", aldus nog Leten.

[caption id="attachment_15824" align="alignright" width="300"]Johann Leten Johann Leten[/caption]