Ondernemers minder enthousiast over regeringsbeleid

Zowel de federale regering van premier Michel als de Vlaamse regering van minister-president Bourgeois krijgt van de Limburgse ondernemers nog net een voldoende. Toch daalt de tevredenheid al voor het tweede jaar op rij. Ook dat blijkt een een themabevraging van Unizo en VKW Limburg.

bourgeois-eet-peer-e1408639260318-225x300Grotere bedrijven zijn positiever over onze politici dan de kleintjes. Op sectorniveau geven de productiebedrijven een gunstiger cijfer dan bijvoorbeeld de groothandelaars. De inspanningen voor het wegwerken van de loonkostenhandicap en de aanzet tot flexibilisering van de arbeidsmarkt worden gewaardeerd. Het minste sympathie hebben Limburgse ondernemers voor de geboekte resultaten op vlak van mobiliteit, administratieve vereenvoudiging en het afslanken van het overheidsapparaat.

De grootste negatieve evolutie is de appreciatie van de belastingdruk. Waar die vorig jaar nog bijna 5/10 scoorde, is dat nu gezakt tot een dikke buis: 3,6/10.