Onduidelijkheid over 71 jobs bij Aperam Genk

De vakbonden bij inoxproducent Aperam in Genk reageren voorzichtig op het nieuws dat er mogelijk 71 banen zullen geschrapt worden. "De directie maakt zich sterk dat er voor al deze mensen een andere oplossing in het bedrijf zal gezocht worden, dus wachten we af wat hun voorstellen zijn", aldus ACV-secretaris Peter Kunnen.

Vorige week werd aan de ondernemingsraad van Aperam meegedeeld dat de verkoopcijfers en economische vooruitzichten mogelijk zullen leiden tot het schrappen van één productielijn, waarbij 60 jobs, mogelijk zelfs meer, op de tocht staan. "Dat klopt niet", aldus vakbondsman Peter Kunnen. "De directie heeft gezegd dat er wordt overwogen om één ploeg te schrappen in de gieterij, en daar over te gaan van een 5-ploegensysteem naar 4 ploegen. Dit voorstel is gekoppeld aan het voornemen om geen naakte ontslagen door te voeren. Er zal dus gezocht worden naar een interne oplossing voor deze mensen. Daarbij wordt gedacht aan een pakket van maatregelen, zoals het insourcen van taken die nu door externen worden gedaan. Donderdag is hier een volgende vergadering over, waarvan de uitkomst vrijdag aan het personeel zal voorgelegd worden. Vooraleer acties te ondernemen, wachten we die uitkomst graag af." ABVV-collega Stefan Indesteghe stelt het iets scherper: "Donderdag willen we exact weten hoe de vork in de steel zit. Er gaan geruchten over 71 jobs die moeten verdwijnen. De directie wil niet bevestigen dat er geen naakte ontslagen volgen. We hopen onze mensen vrijdag een geruststellend antwoord te kunnen geven."