Ontslagen werknemer blijft aan poort tot hij job terugkrijgt

Net zoals dat vroeger bij Ford Genk en bij tal van andere bedrijven gebeurde, heeft radiatorenfabrikant Vasco in Dilsen-Stokkem een aantal medewerkers ontslagen op basis van een puntensysteem. Om (zoals vastgelegd in de Wet Renault) over te kunnen gaan tot collectief ontslag van zo'n 15 mensen, werden negatieve punten in rekening gebracht, die werden toegekend voor ongewettigde afwezigheden, langdurige ziekte, slechte evaluaties, schriftelijke vermaningen, enzovoort. Eerlijk, aldus de directie. Oneerlijk, zo vinden de betrokken werknemers. Met de vakbonden is hierover nochtans een akkoord afgesloten.

ali cetin bij VascoEén van hen, Ali Cetin (42) uit Maasmechelen, kan zijn ontslag moeilijk verkroppen. De ABVV-afgevaardigde heeft naar eigen zeggen voor één dag zijn ziektebriefje kwijtgespeeld, en is daarom zijn job kwijt. In Het Belang van Limburg zegt hij nochtans ook dat hij onlangs "een beetje actie gevoerd heeft tegen de verhuis van een machine naar Polen”, "de afgelopen maanden tijdelijk ziek is geweest door een ongeval" en "een dag ziek was wegens familiaal verlof". Voor die dag kan hij zijn ziektebriefje niet vinden, wat volgens hem de reden is voor zijn ontslag. Daarom is hij eenmansactie aan de bedrijfspoort gestart. "Ik blijf onder een tent en in mijn wagen actie voeren tot ik mijn job terug krijg,” aldus een vastberaden Cetin.

Voor de directie van Vasco is de zaak echter afgehandeld.