Ontwrichte zone schiet bij Unizo uit de (kanaal)kom

Hoe ver kan een ontwrichte zone gaan? Waar de eerste perimeter rond Ford Genk voor de bedrijven niet groot genoeg was om fiscale gunstmaatregelen bij aanwervingen toe te kennen, is die nu volgens Unizo misschien wel té groot. Het recente voorstel van Vlaams minister Muyters, om ook de zones rond waterlopen en kanaalkommen te erkennen als ontwrichte zone, sluit op protest uit onverwachte hoek.

kanaalkom hasselt"Het is altijd de bedoeling geweest van de steunzone om de gevolgen van de sluiting van Ford Genk op te vangen door onze kmo's op bedrijventerreinen een vermindering van de loonkost te bieden," zegt Bart Lodewyckx, directeur van Unizo Limburg. "Een aanmoediging om te investeren en bijkomend personeel aan te werven. Maar de regels moeten wel objectief en eerlijk blijven. De uitbreiding die nu voorligt, dreigt eerder de concurrentieverhoudingen tussen soortgelijke bedrijven over heel Limburg scheef te trekken. Wie toevallig op minder dan 500 meter van een bevaarbare waterweg gevestigd is, zou in de toekomst ook van deze loonkostvermindering gebruik kunnen maken, wat tot oneerlijke concurrentie leidt." Zo zouden de winkels in het nieuwe Quartier Bleu aan de Hasseltse Kanaalkom en de baanwinkels op de as Genk-Hasselt, ook van de voordelen kunnen genieten.

“Het zou trouwens bijzonder jammer zijn indien daardoor de door ons gevraagde uitbreiding van de maatregel naar de incubatoren en de brownfields in gevaar zou komen,” zegt Lodewyckx nog. “Wij pleiten voor een objectieve en eerlijke afbakening van de steunzone, die verdedigbaar is voor iedereen. De nieuwe voorgestelde afbakening voldoet daar niet aan. We vragen minister Muyters om terug te gaan naar de kern van de zaak: de incubatoren in de steunzone op te nemen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan."

VKW Limburg volgt: "We hebben altijd gepleit om de ‘ontwrichte zones’ uit te breiden met de sites van de Limburgse incubatoren, naast de al opgenomen bedrijventerreinen en KMO-zones", stelt Jos Stalmans. "Voor zover de andere voorgestelde uitbreiding van de zone met ook een perimeter van 500 m rond bevaarbare waterwegen, die eerste uitbreiding hypothekeert, vragen wij dat deel van de beslissing 'on hold' te zetten, maar de andere elementen niet op het spel te zetten."

Voka Limburg zit echter niet op dezelfde lijn: "Maximalisatie van de ontwrichte zones is een goede zaak," vindt Johann Leten van Voka Limburg. "Het is moedig van minister Muyters om, binnen de moeilijke regelgeving, deze maximalisatie na te streven zodat zoveel mogelijk bedrijven er van kunnen genieten. Elke nieuwe job telt immers.”