Nieuws Limburg Op zoek naar de sterktes en zwaktes van je kmo

Op zoek naar de sterktes en zwaktes van je kmo

Op zoek naar de sterktes en zwaktes van je kmo

Waarom een sterkte-zwakteanalyse?

Regelmatig een sterkte-zwakteanalyse opstellen vraagt tijd, maar het is belangrijk om er bij stil te staan.

Een ‘sterkte-zwakteanalyse‘ is een model dat opgebouwd wordt uit onderzoek naar de sterke en zwakke punten van een organisatie. Door je eigen sterktes en zwaktes goed onder de loep te nemen, leer je welke sterktes je kunt benutten om in te spelen op de kansen in de omgeving van je onderneming. Het is ook belangrijk om te weten wat je zwaktes zijn zodat je die kunt verbeteren.

 

De SWOT-analyse in een stappenplan

De experts van het Business Coaches Netwerk verduidelijken de methodiek en geven tips om een goede sterkte-zwakteanalyse op te stellen.

We noemen zo’n analyse een sterkte-zwakteanalyse of SWOT (Sterktes – Strength/Zwaktes – Weakness/Kansen – Opportunities/Bedreigingen – Threaths). Sterktes en zwaktes vind je binnen de onderneming, waardoor we het eerder als een interne analyse omschrijven. De kansen en bedreigingen liggen buiten de onderneming en zijn het voorwerp van een externe analyse, waar we in een volgend artikel dieper op ingaan. Beide analyses worden voorgesteld in een tabel met vierkwadranten en vormen vaak de kern van een strategische oefening.

 

Hoe bepaal je je sterktes en zwaktes?

Er zijn een zevental elementen die je moet bekijken om te weten hoe het met je bedrijf gesteld is. Deze vragen helpen je om de sterktes en zwaktes te bepalen. Dit zijn de aandachtspunten:

 

1.       Strategie en doelstellingen

a.       Is er een strategie om je doelstellingen te bereiken?

b.       Zijn doelstellingen aanwezig? Weet je wat je wilt en is dat gecommuniceerd naar de medewerkers?

c.       Zijn die doelstellingen SMART geformuleerd? (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden)

2.       Structuur

a.       Formeel: bestaat er een organogram? Is er een vaste hiërarchie? Past deze ook binnen de bedrijfscultuur?

b.       Heerst er een informele bedrijfscultuur? Draagt deze bij aan de strategie?

3.       Systeem: wijze van werken

a.       Sluiten onze regels aan bij onze waarden en normen? Volgt ons personeel deze regels?

b.       Wie maakt de beslissingen? Worden beslissingen door de juiste persoon gemaakt?

c.       Hoe vlot verloopt de interne communicatie? Is er transparantie? Moet communicatie soms te veel stappen afleggen waardoor er veel informatie verloren gaat?

4.       Staf

a.       Personeelskenmerken (leeftijd, opleiding, achtergrond)

b.       Is ons personeel gemotiveerd genoeg? Zijn ze betrokken in het bedrijfsleven? Staan ze achter onze waarden?

5.       Bekwaamheden

a.       Welke kennis en vaardigheden hebben het personeel? Is ons personeel bekwaam voor wat we van hen verwachten?

6.       Stijl van leidinggeven

a.       Zijn we te veel aan het controleren? Zien we niets over het hoofd? Of controleren we te weinig?

b.       Stimuleren we intern ondernemerschap? Wordt dit verwacht binnen de doelstellingen?

7.       Shared values (significante waarden)

a.       Bedrijfscultuur: gemeenschappelijke waarden en normen

b.       Onderdeel van de missie

 

Klaar, maar wat nu?

Bij het overlopen van deze punten zou je een beeld moeten hebben van de sterktes en zwaktes binnen het bedrijf. Als de analyse goed verlopen is, zou geen enkele van de zeven elementen elkaar mogen tegenspreken. Ze zouden als zeven handen op één buik moeten functioneren en elkaar moeten versterken. Als dit niet het geval is, kan men spreken van zwaktes en moet men op zoek gaan naar een oplossing hoe we van deze zwakte een sterkte kunnen maken om zo competitief in de markt te kunnen blijven.

Zet je sterktes en zwaktes naast elkaar in de tabel. In een volgende fase onderzoeken we de kansen en bedreigingen.

 

Nog vragen?

Aarzel niet en roep de hulp in van de experten bij het Business Coaches Netwerk . Zij kunnen je helpen om een SWOT-analyse op te stellen en van dit instrument een dynamisch werkmiddel te maken. Zo kun je je onderneming verder versterken en evolueren naar je doelstellingen.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.