Opinie: “Bestaat er naast overwinst dan ook onderwinst?”

Eerlijk? Wij hadden u op straat verwacht. Niet om de GFT-bak naar buiten te rollen of de O-Parade te bewonderen, maar om gewapend met molotov-cocktails, bajonetten en kretsbommen de overheidsgebouwen in Brussel te gaan bestormen. Poetin en zijn kornuiten zouden verbleken bij de revolutie die ondernemers in mijn verbeelding gingen ontketenen. Maar u was nergens.

Het kan dan ook niet anders dat u de communicatie van Meryame Kitir hebt gemist over wat zij en haar partij Vooruit ‘de overwinst’ noemen. De definitie geeft ze er ideologisch ‘gratis’ bij: “Overwinst is voor ons winst boven een rendement van 8 procent op geïnvesteerd kapitaal.” Het aftoppen van deze winst met een extra belastingheffing is volgens Kitir nodig om ‘de crisis’ op te lossen: corona, Oekraïne, dure energie,… alles moet worden betaald met wat ondernemers ‘te veel’ verdienen. De socialisten gaan dus met het opgeheven vingertje en de gebalde vuist in de lucht, vastleggen hoeveel u als ondernemer mag overhouden en pakken de rest af om de putten te vullen. Verbloemend klinkt het dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen’. Een riedeltje dat wel vaker voorkomt bij lieden die de rekening van (hun eigen) over-uitgaven doorschuiven naar degenen die hen electoraal het minst kunnen deren. Zoals bij de over-subsidiëring van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld.

Als ondernemer moeten zo’n voorstellen u toch doen huiveren? Hoe harder en beter u en uw collega’s hun nikkel afdraaien, hoe meer u zal mogen afdragen aan Vadertje Staat. Werk maar jongens, komaan! De politici die aan de kas zitten zullen uw zuurverdiende centen dan wel netjes herverdelen onder de (en hun) armen. Lees: degenen die géén risico’s nemen, zij die braaf hun pree optrekken met een 9 to 5-job, én degenen die misschien helemaal niet werken… Een bekentenis zwart op wit: de ondernemers-melkkoeien, en zij alleen, moeten de crisis betalen. Punt.

Wat er nergens in het Vooruit-voorstel staat: bestaat er dan ook een ‘onder-winst’? Gaan bedrijven die meer dan 8 procent verlies maken worden rechtgehouden met hogere belastingen op het nettoloon of op de uitkering van proletariërs? Of hoe gaan ze dat precies allemaal regelen? Hoe moeten ondernemingen concurreren als ze grote investeringen willen doen maar de winst van vorig jaar is gejat? En als alle belastingen boven 8 procent niet genoeg blijken om de gul uitgedeelde miljarden te compenseren, nemen we dan het Tipp-Ex-potje om er maximaal 6 procent van te maken? Of doe maar 4 voor een keertje? Is het straks überhaupt nog wel wettelijk toegestaan om winst te mogen maken? Zeg het maar, Meryame! We kunnen ons misschien meteen aansluiten bij het clubje van de kameraden uit Noord-Korea, Cuba en China, waar het woordenboek stopt voor het woordje winst…

Soit, de inhoud van de populistische ballonnetjes wordt schijnbaar (nog) niet doorprikt door de toekomstige slachtoffers. Johann Leten (Voka Limburg) en Bart Lodewyckx (Unizo Limburg) hebben het idee wel al afgeschoten, als ware het een Russische drone met kernkoppen. Maar de ondernemers zelf houden zich vooralsnog gedeisd. Het moet zijn dat ze van die 8 procent hun energiefactuur, coronataksen, personeelsrekrutering, Brexit-perikelen, loonindexering, materialenkost, zeecontainers en andere marginale uitgaven met sprekend gemak kunnen betalen. Toch? En de brave boer, hij begaf zich niet op straat, maar ploegde voort.