persconferentie

Oplossing voor flexibiliteit bij truckers is een pool

Limburgse transportbedrijven TDL, Alders Transport, Transport Lux en Multimodal Transports and Logistics (MTL) gaan samen een pool voor vrachtwagenchauffeurs oprichten. Het is de bedoeling dat ze alle 4 uit de reserve kunnen putten op het moment dat ze extra volk nodig hebben.

“De Limburgse pool voor transport en logistiek is zowel voor werkgevers als voor werknemers een innovatieve oplossing om een duurzaam evenwicht tussen flexibiliteit en werkzekerheid te creëren in de logistieke sector.” Zo beoordeelt de Nationale Arbeidsraad de aanvraag van de 4 bedrijven om een groepering op te richten waarmee zij vrachtwagenchauffeurs met elkaar kunnen delen. “Het is een zeer sterk signaal dat transportbedrijven samen zoeken naar vernieuwende oplossingen voor problemen die de hele sector treffen, en ze daarna ook effectief realiseren”, aldus Erik Gerits, gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg.

De groepering is een vzw, waarin die alle vrachtwagenbestuurders een contract van onbepaalde duur krijgen. In functie van de wens van de chauffeur naar deeltijdse arbeidsinzet of spreiding van zijn takenpakket over verschillende niches van de transportactiviteit, zal hij beschikbaar zijn voor de pool. De werkgevers anderzijds, zullen afwisselend uit de reserve kunnen putten op piekmomenten.

Federaal Minister van Werk Kris Peeters, die dinsdag de officiële oprichting bijwoonde, keurde het project goed: “De uitrol en operationalisering van deze werkgeversgroepering kan een inspiratie zijn voor anderen. Dit is een oplossing voor bedrijven die wel werk hebben, maar om verschillende redenen op zichzelf geen werknemer kunnen aanwerven", aldus Peeters. "Bovendien is het een innovatieve manier van jobcreatie. We willen dit dus blijven stimuleren. Daarom hebben we binnen de wet Werkbaar Wendbaar Werk het systeem van de werkgeversgroepering aantrekkelijker gemaakt. Op die manier zal de Limburgse pool voor transport en logistiek hopelijk nog veel navolging krijgen.”