pietersheim-1

Opnieuw gekende horecazaak failliet

We gaan de Nederlandse eigenaar van Coffeelovers nog gelijk moeten geven: legale horeca in België lijkt haast niet meer mogelijk. Want alweer verliest Limburg een gekende horecazaak, nu de uitbating van Slot Pietersheim in Lanaken door de Tongerse handelsrechter failliet werd verklaard. De zaak van Marc Sagis maakte de laatse 2 boekjaren samen zo'n 100.000 euro verlies.

Toch spelen hier ook andere factoren mee. In maart 2010 namen Johan Sagis (broer van Marc) en zijn partner Pascale Thomassen ontslag als zaakvoerders van de vennootschap. "In de daaropvolgende weken werd duidelijk dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan misbruik van vennootschapsgelden," aldus Marc. "Omzetten, toebehorende aan BVBA Slot Pietersheim Horeca, werden via de Nederlandse bankrekening van mevrouw Thomassen geïnd. De achterstand aan huur bracht de gemeente Lanaken ertoe om met uitzetting te dreigen. De betalingsachterstand t.o.v. diverse overheidsinstanties en reguliere leveranciers hebben ertoe geleid om de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) in te roepen. De rechtbank van Tongeren keurde het reorganisatieplan goed."

Hoewel de precaire toestand enigszins kon afgewend worden, is het Grand Café van Pietersheim nu toch finaal failliet.

Mevrouw Thomassen pikt de beschuldigingen over de oorzaak van het faillissement echter niet, en neemt juridische stappen tegen haar schoonbroer. "Vermelde uitingen over de ontslagredenen en de schuldigmaking van misbruik vennootschapsgelden door mij en mijn man, zijn onjuist en berokkenen ons schade toe. Het faillissement is geheel te wijten aan de ingezette koers van Dhr. M. Sagis. De genoemde verliezen van de afgelopen twee boekjaren spreken voor zich, als deze al op juistheid zijn gebaseerd."

Ander nieuws van de Tongerse rechtbank is dat het faillissement van Domein Altembrouck in Voeren werd ingetrokken. De rechter oordeelde dat de omzet nooit hoger was dan in de maand waarin het hotel onder curatele stond. Vandaar dat het project toch nog kansen krijgt.