locked-in

Pandeigenaar Valore schort huur op tijdens crisis

Valore, het vastgoedbedrijf van Miguel Vandereyt, heeft beslist om de huur tijdelijk op te schorten van alle kleinhandelaars die door de corona-crisis werden gedwongen om te sluiten.

"In barre tijden willen we een teken geven van hoop en menselijke solidariteit", aldus Vandereyt. “Zo lang de kleinhandelaars die bij ons huren geen inkomsten hebben, willen wij hen helpen door het reduceren van hun kosten."

“Valore staat voor waardevol vastgoed. Als we die waarde kunnen maximaliseren, plukken wij én onze klanten daar de vruchten van. Als dat niet zo is, zoals in deze crisis, dan delen we ook die pijn van deze huurders.” Bovendien hoeven deze kleinhandelaars geen provisies te betalen voor de kosten zolang zij verplicht gesloten zijn. Eén van hen is Locked-In, ook in lock-down... (foto).