Plechtige belofte om circulair te gaan bouwen

Op de Bouwcampus in Diepenbeek hebben 20 vooraanstaande Limburgse bouwbedrijven en organisaties zich geëngageerd om circulair bouwen nog hoger op hun agenda te zetten. In aanwezigheid van Vlaams minister Jo Brouns ondertekenden ze daarvoor een manifest.

Limburg kent traditiegetrouw een sterke bouwsector. Met meer dan 7 miljard jaarlijkse omzet is de bouw goed voor 13% van de totale omzet in Limburg. Tegelijkertijd kent de sector stevige uitdagingen, zoals de reductie van CO2-uitstoot en het nijpende tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen. Directeur van Embuild Limburg, Chris Slaets legt uit: “Om toekomstproof te zijn, zal de hele bouwketen moeten evolueren van lineair naar circulair. Dat betekent dat we anders moeten gaan denken: met name in waardebehoud in plaats van in waardeverlies. Dat vraagt veel meer samenwerking binnen de sector. Alleen door meer samen te werken kunnen nieuwe businessmodellen ontstaan en innovatieve bouwtechnieken hun weg vinden. Bedrijfsleiders, privé- en publieke opdrachtgevers moeten nú investeren in circulaire oplossingen en voorbeelden durven stellen."

Als eerste stap ondertekenden zo’n 20 bedrijven en organisaties, waaronder Mathieu Gijbels, Vandersanden, Isola, Dethier of Bioterra, donderdag het Manifest Circulair Bouwen Limburg. Ze gingen daarmee in op een oproep van Embuild Limburg en POM Limburg. “Limburg is de eerste provincie die een officiële engagementsverklaring in dit verband op tafel kan leggen”, zegt POM-voorzitter Tom Vandeput. “We willen dan ook een voorbeeldrol spelen in Vlaanderen." Minister Brouns kwam en zag dat het goed was...