ontslag

Pleidooi voor herinvoering van proefperiode

De afgelopen week kwamen er tegenstrijdige berichten over het afschaffen van de proefperiode. Onderzoek wijst uit dat er sinds er geen proefperiode meer bestaat, er minder vaste contracten tijdens de eerste 6 maanden worden stopgezet. Positief dus. Anderen, zoals Confederatie Bouw en VKW Limburg, nuanceren dat en wijzen er op dat er nu heel wat meer aanwervingen gebeuren met tijdelijke contracten en uitzendarbeid, precies de groepen die niet in de statistieken zijn opgenomen…

Sinds het afschaffen van de proefperiode op 1 januari 2014, kunnen werkgevers en werknemers niet meer beslissen om vaste contracten tussen de 2 en 7 weken stop te zetten. De beslissing zorgde destijds voor heel wat discussie. En die is nog steeds niet geluwd. Hr-dienstenleverancier Acerta stelt vast dat er in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomsten minder stopzettingen zijn sinds de proefperiode verdween (13 ipv 18%). Hieruit wordt geconcludeerd dat de maatregel zijn doel niet heeft gemist, en er bijgevolg meer vaste tewerkstelling is.

De cijfers worden niet betwist, de conclusie wel. “De studie is te eenzijdig omdat ze enkel focust op de contracten van onbepaalde duur,” zegt Chris Slaets van Confederatie Bouw Limburg. “Ze spreekt dus met andere woorden helemaal niet over het fenomeen waarbij tijdelijke contracten, zoals uitzendarbeid, of andere vormen van tewerkstelling de vroegere contracten van onbepaalde duur met proefperiode hebben vervangen. Wij vragen ons af of de situatie nu zoveel beter is en of de arbeiders meer werkzekerheid hebben? Wij pleiten in ieders belang eerder voor de herinvoering van de proefperiode.”

ontslagVKW-Limburg deelt die mening. “De afschaffing van de proefperiode heeft alleen maar negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid,” zegt gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens. “Limburgse bedrijven geven aan dat zij sindsdien minder contracten van onbepaalde duur afsluiten en méér via interimarbeid (+39%) en tijdelijke contracten (+15%) werken. Maar vooral ook dat zij hierdoor veel minder geneigd zijn om bijkomend aan te werven. Voor 2/3 van onze ondernemingen is dat een rem op de groei. Een onderzoek dat wij hebben gevoerd, wijst uit dat maar liefst 91% van de Limburgse bedrijven aandringt op de herinvoering van de proeftijd.”

De werkgeversorganisatie wijst er tot slot op dat sinds de afschaffing van de proefperiode de selectieprocedures veel strenger zijn geworden en het bijgevolg logisch is dat er minder werknemers in een vroeg stadium terug vertrekken.