Pol wijst op beterschap, Radar blijft op onweer

Na de conjunctuurbarometer van Voka Limburg (die vrijdag wordt toegelicht) en de POL van Unizo en VKW Limburg, is er nu een derde instrument om de toestand van de Limburgse economische conjunctuur weer te geven. De Limburgradar werd ontwikkeld door POM/ERSV-Limburg, de regionale overheidsinstantie die wordt geleid door Eric Christiaens, onder het voorzitterschap van Marc Vandeput, die het concept uitlegt. “Met de Limburgradar vergelijken we op kwartaalbasis een aantal zorgvuldig uitgekozen socio-economische indicatoren met de resultaten van een jaar eerder. De opgenomen indicatoren beschouwen zowel de bedrijvigheid, de toestand op de arbeidsmarkt als het consumentenvertrouwen in Limburg. In de Limburgradar doet POM-ERSV Limburg enkel een beroep op officiële cijfers die door erkende instanties worden vrijgegeven. Naast deze lanceringseditie verschijnt de Limburgradar vier keer per jaar (januari, april, juli, oktober).”

13 keer achteruit
Limburgradar 1In de lanceringseditie van de Limburgradar zien we in het eerste kwartaal van 2013 een achteruitgang t.o.v. het eerste kwartaal van 2012, en dit in alle 13 indicatoren die zijn opgenomen. De conclusies zijn:

- Het conjunctuurbeeld van Limburg oogt nog iets minder fraai dan dat van Vlaanderen.
- Meest opvallende scores voor Limburg zijn het sterk dalende aantal starters en de fors toegenomen tijdelijke werkloosheid.
- De, sinds medio 2012, dalende trend in de Limburgse tewerkstelling zet zich door begin 2013.
- Zowel het aantal ontvangen als het aantal openstaande vacatures in Limburg kennen sinds medio 2011 een daling, die zich verder aftekent in de eerste drie maanden van 2013.
- Het aantal Limburgse niet-werkende werkzoekenden lag in het 1e kwartaal van 2013 gemiddeld 7,1% hoger dan in het 1e kwartaal van 2012.
- Het omzetverlies in het 1e kwartaal 2013 t.o.v. het 1e kwartaal 2012 is in de Limburgse bedrijven vergelijkbaar met dat in de Vlaamse bedrijven.
- Met een exportverlies van zowat 5% t.o.v. 1e kwartaal 2012, doet Limburg het in het eerste kwartaal van 2013 iets minder slecht dan Vlaanderen.
- Het aantal investeringen in Limburgse bedrijven bereikte in het 1e kwartaal van 2013 het laagste peil van de afgelopen vier jaren.
- De over het algemeen sinds 2009 stijgende tendens bij de faillissementen lijkt ook in 2013 te zullen aanhouden.
- Het aantal afgeleverde bouwvergunningen ligt in de eerste drie maanden van 2013 beduidend lager dan in de eerste drie maanden van 2012, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw en zowel voor woningen als voor andere gebouwen.
- Het groeiende ondernemersvertrouwen dat Limburg kende in de 2e helft van 2012, lijkt de eerste drie maanden van 2013 te stabiliseren.

POL OktoberOptimisme
Vernietigende cijfers dus. Maar deze gaan over het verleden. Als we naar de toekomst kijken, klaart de zon een beetje op. Want uit een bevraging die Unizo-Limburg en VKW Limburg bij hun leden organiseerden, is het sentiment positiever. "De Limburgse kwartaalindicator Polsslag Ondernemend Limburg (kortweg POL) kent in oktober een gevoelige stijging: van -19,1 in juli naar -9,9. Het globale POL-cijfer blijft dus negatief, maar zowel in de evaluatie van het voorbije kwartaal als in de prognose voor het komende kwartaal, tonen de Limburgse bedrijven zich opvallend optimistischer dan drie maanden geleden. "De verbetering van het ondernemersvertrouwen is een belangrijk signaal voor de Limburgse economie, maar maatregelen blijven meer dan noodzakelijk om de crisis en de bestaande pijnpunten van onze Belgische economie aan te pakken," zeggen Jos Stalmans en Bart Lodewyckx.

Alle indicatoren blijven negatief, maar evolueren in de positieve richting: omzet (van -13,7 naar -2,0), export (van -19,1 naar -10,2), tewerkstelling (-6,1 naar -3,1), investeringen (-10,3 naar -4,0) en winstmarge (-39,7 naar -32,6). Voor het vierde kwartaal van 2013 wordt een positieve omzet vooropgesteld. "Al is het voorspellen van het einde van de crisis nog altijd misplaatst," aldus beide directeurs.