Politie ontruimt stakerspost toeleveringsbedrijven

Toeleveranciers Ford

De politie heeft maandagochtend rond 3u30 de stakerspost aan de Mondeolaan hardhandig opgeruimd. De brandweer werd erbij gehaald om de metalen vangrail die de weg versperde, los te maken. De actievoerders lieten zich niet zonder slag of stoot wegjagen en deden een nieuwe poging om de weg te versperren, maar die werd in de kiem gesmoord. Alle werkwilligen zijn rustig naar hun werk kunnen gaan. De politie houdt met een 30-tal manschappen een oogje in het zeil.

Nochtans was er na een heel weekend van onderhandelingen goede hoop dat de sereniteit in de debatten was weergekeerd. Burgemeester Wim Dries was gevraagd om te bemiddelen tussen de vakbondsafgevaardigden en de harde kern die de piketten bemant. Zondagavond liet hij weten dat alle partijen bereid zijn om tot sereen overleg te komen. Toch was dit onvoldoende om de blokkade aan de Mondeolaan te kunnen ontruimen. Vandaar de interventie.

Vraag is nu hoe deze actie zal wegen op de gesprekken die normaal vandaag worden opgestart. Op een vergadering in het Genkse gemeentehuis tussen de directies en hoofdafgevaardigden van de 4 grote toeleveranciers, hebben de werknemers vrijdagmorgen immers een stevig eisenpakket op tafel gelegd. Ze kunnen zich niet met de nipte meerderheid van het referendum voor een werkhervatting verzoenen, en eisen dat de uitslag in de prullenmand verdwijnt. Daarbij willen ze dat de stemmen van Ford-mensen en toeleveranciers apart worden geteld, waardoor aan beide zijden een meerderheid nodig is.

Verder willen ze dat de onderhandelingen over het sociaal plan zo snel mogelijk worden opgestart. De bonden van de toeleveranciers moeten daarbij gelijkwaardig aanwezig zijn en de werknemers van de toeleveranciers moeten dezelfde voorwaarden krijgen als hun collega's bij Ford. Premies of andere vergoedingen willen ze in vaste bedragen uitgedrukt zien, niet in procenten.

Vuistslag
In de eisenbundel staat ook dat er 3 dagen loon of een andere vergoeding moet uitgekeerd worden voor de niet als staking erkende dagen van afgelopen week. Tot slot willen de werknemers van de toeleveranciers dat er aan Ford wordt gezegd dat het ontslag van de werknemer die een slag uitdeelde aan een collega, een (te) zware sanctie is.

De directies van Lear, IAC, Syncreon en SML zijn niet ingegaan op deze eisen, maar lieten weten alleen met de officiële vertegenwoordigers te kunnen onderhandelen. Dit zijn de gewestelijke vakbondssecretarissen en de hoofdafgevaardigden. Een oplossing is dus nog niet in zicht.