“Politiek getint protest zorgt niet voor extra jobs”

VKW Limburg reageert nog eens met afkeer op de huidige en aangekondigde stakingen. "Want hoewel deze keer niet de bedrijven rechtstreeks geviseerd worden, zijn het de werknemers en dus ook de ondernemingen die hier het nadeel van ondervinden," zegt Jos Stalmans van VKW Limburg.

Het VKW stelt zich openlijk de vraag of het statuut van de vastbenoemden verantwoordelijk is voor de hogere stakingsbereidheid bij het overheidspersoneel. "Terecht klinkt hierbij hardop de roep naar de invoering van een minimumdienstverlening," vindt Stalmans. "Het is trouwens opvallend dat in het zuiden van het land er nog meer stakers zijn en hun toon nog veel forser en feller politiek getint is dan in Vlaanderen."

Jos StalmansJos Stalmans gaat door: “Dit soort politiek geïnspireerde protesten zorgt voor geen enkele extra job of verhoging van onze welvaart, maar kost onze bedrijven opnieuw handenvol geld én besmeurt verder ons al erg geschonden imago. We rekenen er dan ook op dat dit soort politieke stakingen geen gehoor zullen vinden in onze bedrijven. Misschien moet er nog meer ingezet worden op goede communicatie over de absolute noodzaak van deze hervormingen."

"Maar dit geeft vakbonden niet het recht om uit te pakken met desinformatie in opruiende taal," vindt de VKW-directeur. "Net nu de economie, ook in Limburg, terug begint op te flakkeren, kunnen we zulke ondoordachte acties wel missen. Evenzeer als het om de haverklap verplicht opvorderen van delegees in onze bedrijven voor betogingen. Dit soort acties leidt niet tot winnaars, enkel tot verliezers. De hervormingstrein komt eindelijk op gang en mag absoluut niet stoppen om groei, jobs en welvaart te kunnen blijven scheppen. Zoniet hypothekeren we onze toekomst en die van onze kinderen.”