Pijl-omlaag

Polsslag Limburgse economie bijna stil

De polsslag van de Limburgse economie is vorig kwartaal bijna stilgevallen. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), een enquête van VKW- en Unizo-Limburg bij de Limburgse ondernemers.

De POL peilt naar het sentiment bij de werkgevers en veel optimisme was er bij de enquête die in het tweede kwartaal werd gehouden, niet te vinden. De polsslag daalde naar 10,1 punten onder nul, voor juli zelfs naar 12 onder nul. Het vertrouwen van de Limburgse ondernemers bereikt daarmee het op vier na, laagste niveau in 26 kwartalen.

Nochtans slaagde de Limburgse economie er de voorbije kwartalen in zich te handhaven. “Het ging niet goed, maar zo slecht was het nu ook niet," aldus Johan Schildermans van VKW-Limburg. Ook over het volgende kwartaal zijn de ondernemers allerminst positief gestemd. De POL zou nog verder dalen naar 13,9 onder nul. De bescheiden heropleving van april is dus van korte duur geweest. Volgens voorzitter Luc Cardinaels van VKW-Limburg wordt het slechte resultaat ook beïnvloed door macro-economische omstandigheden. “Het pessimisme heeft ook te maken met de aanslepende eurocrisis. Daardoor durven de mensen niet meer consumeren. De oplossing zal dus ook Europees moeten zijn.”

Alle sectoren

De malaise bij de Limburgse ondernemingen is algemeen. Alle indicatoren gaan fors in het rood. Ondernemers zien zowel omzet, tewerkstelling, investeringen, export als winstmarge de dieperik in gaan. Export en winstmarge gaan respectievelijk 13 en 30 punten in het rood.

Voor alle sectoren was het tweede kwartaal slechter dan het eerste. De detailhandel, de bouw en de productiesector gaan met 23, 18,4 en 16,8 punten onder het vriespunt. Alleen bedrijfsleiders in de groothandel en de dienstensector temperen hun pessimisme. Ook bekeken naar grootte van de ondernemingen is men ongerust. Middelgrote bedrijven zijn het meest pessimistisch.

Relance-beleid

Volgens Unizo- en VKW-Limburg moeten er dringen relancemaatregelen genomen worden. Maar het vertrouwen van de Limburgse ondernemers in de regering is niet groot: “De zeven bouwwerven van premier Di Rupo klinken misschien veelbelovend, maar betekenen niets zonder een degelijke en concrete uitwerking,” aldus Luc Cardinaels.

Directeur Bart Lodewijckx van Unizo-Limburg geeft de richting aan. “Lastenverlaging is daarbij een absolute prioriteit. De discussie over de index mag geen taboe zijn. Voorts verwachten ondernemers maatregelen op vlak van energie, meer soepelheid op de arbeidsmarkt, meer flexibiliteit en administratieve vereenvoudiging. De eerste zes maanden van Di Rupo I hebben echter enkel geresulteerd in een forse lastenhoging.”