Nieuws Limburg POM Limburg in volle acceleratie met actiegerichte samenwerkingen

POM Limburg in volle acceleratie met actiegerichte samenwerkingen

Speerpuntmangers Jan Huysman, Kristel Ceelen en Eric Pass

POM Limburg in volle acceleratie met actiegerichte samenwerkingen

 

Speerpuntmangers Jan huysman, Kristel Cielen en Eric Pass

Rode draad in de werking van POM Limburg zijn actieve samenwerkingen. Krachten bundelen tussen alle economische actoren, vermijdt versnippering van middelen en zet de neuzen in dezelfde richting. Zo kunnen we voor Limburg de economische uitdagingen versneld beantwoorden.

Nood aan samenwerking om Limburg te versnellen
Maatschappelijke en economische evoluties gaan alsmaar sneller denk maar aan de globalisering, vergrijzing, digitalisering, klimaatveranderingen, mobiliteit, verstedelijking …  Al deze evoluties brengen uitdagingen en vooral opportuniteiten met zich mee voor de Limburgse bedrijven. Het is niet altijd evident om hier als individueel bedrijf het gepaste antwoord voor te vinden. De noodzaak om samen te werken, buiten de bedrijfsmuren, dringt zich steeds meer op. Maar samenwerken is niet eenvoudig. Het vraagt om een nieuwe ingesteldheid en aanpak.

Om draagkracht te verhogen en gedragen ideeën versneld uit te voeren zet POM Limburg in op haar actiegerichte platformen. Dit naar analogie van het reeds langer bestaande overlegplatform voor de logistiek dat reeds bewezen heeft dat deze methode werkt.  Die actieve platformen zijn samengesteld uit de actoren uit de kennisinstellingen, de (semi)-overheid en de bedrijven.Die platformen, per speerpuntsector georganiseerd, zijn de gemene deler van het speelveld in die sector. Onder sturing van POM komen zij tot gerichte acties en projecten die de sector in zijn geheel vooruit moeten helpen in Limburg of zelfs als model kunnen staan voor Vlaanderen.  Momenteel stuurt POM zo een vijftal platformen en legt het de laatste hand aan nog 4.

Belangrijke succescriteria: sterke voorzitters en efficiënt inzetten van middelen

“Ook in de organisatie van onze platformwerking zetten we in op samenwerken en wel volgens het subsidiariteitsprincipe; in die mate dat we inzetten op sectoren waar nog geen andere sterke trekkers actief zijn, we primair de trekker zijn. In de sectoren die reeds een sterk overleg hebben nemen we deel als overlegpartner en vullen we aan waar nodig. Zo zetten we de middelen efficiënt in en kunnen we Limburg economisch versnellen via samenwerking in de sectoren waarin we de meeste impact kunnen realiseren”, aldus Frank Zwerts, directeur van POM Limburg.

Belangrijk in de werking van de platformen zijn zeker sterke Voorzitters, die we uit het veld rekruteren; in de huidige werking zijn dat  bijvoorbeeld Lode De Cock (Tribù) voor creatieve economie, Pascal Vranken (H.Essers) voor de logistiek en Vicky Dethier (Dethier) voor de bouwsector.

POM Limburg in volle acceleratie via tientallen hefboomprojecten 

Teamfoto van POM Limburg.

Het gonst van de bedrijvigheid in de nieuwe hippe kantoren van POM Limburg. Momenteel werkt POM Limburg aan tiental hefboomprojecten die allen hetzelfde doel hebben, een kritische bouwsteen zijn in de sector om op korte of middellange termijn de sector verder succesvol op de kaart te zetten en zo een verhoogde toegevoegde economische waarde te creëren voor Limburg.

Voor logistiek werd bijvoorbeeld door de sector een blijvend toenemende vraag naar magazijnmedewerkers gesignaleerd. Die job is nu al een knelpuntberoep. Onder impuls van het logistiek platform Limburg gaat POM Limburg het oprichten van een pool van flexibele magazijnmedewerkers faciliteren, naar analogie van de pool van vrachtwagenchauffeurs. De pool creëert een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers kunnen via de pool goed opgeleide magazijnmedewerkers vinden en binden om tijdens piekmomenten in te zetten. De werknemers krijgen op hun beurt de kans om in een duurzame tewerkstellingsvorm brede ervaring te verwerven bij verschillende bedrijven in eenzelfde regio.

Een ander voorbeeld is Co-Creatie tussen maakbedrijven dat net gelanceerd is. “Ons vertrekpunt is een probleem of opportuniteit die we horen van Limburgse bedrijven. Iets waarvoor ze zelf niet de tijd of de middelen hebben om dit alleen op te lossen. De Co-Creatie-methode is reeds succesvol gebruikt bij het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen. Specifiek zetten we in op initiatieven waarbij we de transitie naar Industrie 4.0 kunnen versnellen”, vult Eric Pass, Speerpuntmanager Maakeconomie aan. Voor de begeleiding van de betrokken bedrijven bij deze co-creatie trajecten werkt POM Limburg samen met de experten van het team Bedrijfstrajecten van VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen).

Versnel jij Limburg met een goed hefboomproject of als nieuwe collega?

Summerdrink van Logistiek platfom Limburg.

Om die platformen beter te ondersteunen en nog mee hefboomprojecten te initiëren is de POM voortdurend op zoek naar nieuwe sterke trekkers ‘versnellers’ die willen meesturen aan die platformen, maar ook aan de acties, projecten en hefboomprojecten die die platformen moeten sturen. Indien je geïnteresseerd bent om POM Limburg te vervoegen als versneller, hou dan zeker de vacatures op onze website in het oog. Spontane sollicitaties zijn uiteraard ook steeds welkom.

Tot slot heb je suggesties of wil je meewerken aan een hefboomproject om Limburg economisch te versnellen, neem dan zeker contact op met POM Limburg via info@pomlimburg.be of twitter mee @PomLimburg

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.