Sleypen-300×225-1

Provincie investeert in toerisme

Toerisme is een sterk groeiende poot van de Limburgse economie. Dat is onder meer te danken aan de erkenning van het Nationaal Park Hoge Kempen, de profilering van Hasselt als shopping- en jeneverstad en publiekstrekkers als Maasmechelen Village of de grootschalige evenementen in de Ethias Arena.

Maar allicht dé grootste trekpleister van toeristen is het Fietsroutenetwerk Limburg, dat elk jaar duizenden bezoekers naar alle uithoeken van de provincie lokt. Logisch dus dat de provincie verder investeert om deze troef uit te bouwen.

Als voorbeeld hiervan zullen er tussen nu en eind maart 50 oplaadpunten voor elektrische fietsen langs het Fietsroutenetwerk worden geplaatst. Deze oplaadpalen worden om de 40 kilometer voorzien in een fietscafé, zodat de recreanten de hele provincie kunnen doorkruisen zonder zich zorgen te maken over een lege batterij.

“Dit is meteen het dichtste knooppunt van laadpalen voor elektrische fietsen in de Benelux,” zegt afscheidnemend gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg, Sylvain Sleypen (midden op de foto). “Hiermee bevestigen we onze pioniersrol en marktleiderschap op vlak van fietstoerisme in België. We zien dat het aantal elektrische fietsen sterk toeneemt. Wel, Limburg speelt hier maximaal op in. Je merkt dus meteen dat wij erop gebrand zijn om onze gasten het maximale comfort te bieden.”