Punch Powertrain pionier elektrische voertuigen

Een consortium van 10 Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen, gecoördineerd door Punch Powertrain in Sint-Truiden, investeert 4,5 miljoen euro in een pilootproject om elektrische voertuigen te gebruiken voor dagdagelijkse toepassingen. Dit consortium, genaamd Vlaams EV Technologisch Laboratorium, of kortweg EV TecLab, zal onderzoeken hoe 30 elektrische bestelwagens, 2 vrachtwagens en 4 bussen, kunnen gebruikt worden in reële bedrijfsomstandigheden. Om te zien of de toepassingen klaar zijn voor commercialisatie, zullen chauffeurs van een openbare vervoersmaatschappij en van het goederentransport met deze voertuigen rijden in hun dagelijkse werkomstandigheden.

Benoit Lenaerts, projectmanager bij Punch Powertrain, is coördinator van EV TecLab. “Ons consortium zal de komende drie jaar een aantal door Vlaamse bedrijven ontwikkelde aandrijftechnologieën en gerelateerde componenten in voertuigen evalueren en optimaliseren. Dit is een belangrijke stap naar commercialisatie van elektrische voertuigen en draagt bij tot maatschappelijke aanvaarding en duurzame mobiliteit. Het consortium zal de gegevens verwerken en onderzoeksresultaten delen met alle betrokken partijen, waaronder een aantal voertuigproducenten. Dit alles zal resulteren in nieuwe commerciële producten en diensten. Het consortium zal met EV TecLab dus een aanzienlijke toegevoegde waarde hebben.”

Trouwens, ook een ander consortium dat door de Vlaamse regering werd geselecteerd als proeftuin, met name iMOVE onder leiding van Umicore, bevat met P&V Elektrotechniek een Limburgse participant. In dit project zal zelfs 10 miljoen euro worden geïnvesteerd om de doorbraak van elektrische voertuigen te versnellen.