"Puttekes dichtgooien is files vermijden"

"Door de putten, die door het barre winterweer in onze wegen zijn ontstaan, snel en vakkundig te dichten, kunnen we veel files vermijden. Een kwalitatieve investering kost geld, maar betaalt zichzelf terug."

Dat is de redenering die Voka-Kamer van Koophandel Limburg voorlegt aan de bevoegde politici. "Vooral de E313 kan een meer fundamentele opsmuk goed gebruiken," zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Met enkele lapmiddelen per jaar gaan we het verval van onze verkeersslagaders niet kunnen tegengaan. De maatschappij wordt heel wat geld en fileleed bespaard als van meet af aan op een degelijke manier geïnvesteerd wordt in sterke kwaliteitsvolle wegen. Tegen de strenge normen en voorschriften die de overheid wil introduceren, moeten ook voldoende budgetten staan. De jaarlijkse puttekesfiles vermijden, zorgt op zich al voor een gegarandeerd terugverdieneffect voor onze maatschappij en economie."