RCA vennoten

RCA ruilt verticaal voor horizontaal

Communicatiebureau RCA uit Hasselt voert een ingrijpende wijziging in de strategie door. In plaats van specialisaties in diverse afdelingen onder te brengen, worden er nu 2 horizontale lagen ingevoerd: een poule met consultants, met daaronder een volledig agentschap voor de uitvoering.

In het 40-jarig bestaan heeft RCA een stevige structuur opgebouwd. Het bedrijf is intussen 80 mensen sterk en goed voor een omzet van zo'n 13 miljoen euro. In het verleden waren er binnen de groep diverse specialisaties, die allen over een team van experts beschikten: public relations, hr-communicatie, overheidscommunicatie, digitale producties, crisiscommunicatie, enzovoort. Iedere afdeling had ook eigen uitvoerders, zoals copywriters, grafische vormgevers of accountmanagers. Aan die opdeling komt nu een einde.

“Verandering is altijd aanwezig in ons vak”, legt Ivo Clerix, één van de 5 partners uit. “Alleen de snelheid is vandaag ongezien. Doorheen de jaren hebben we één constante gezien: breng de juiste mensen samen en de juiste dingen gebeuren. Creatief, strategisch en tactisch. Vanuit die logica hebben we ons bureau hertekend. We trekken voluit de kaart van samenwerking tussen klant, consultant en agency. Geen afzonderlijke afdelingen of business units per vakgebied meer, maar een nieuw model dat wisselwerking stimuleert en samenwerking accelereert. Door samen te werken met de besten in hun vak, zal ons bedrijf verder groeien.”

RCA gaat nu nog vanuit twee lagen opereren: consultancy en agency. “Via de intensieve wisselwerking willen we vooral de ‘juiste’ impact creëren voor onze klanten. Want daar draait het uiteindelijk om”, besluit Clerix.