Reclame voor renovatie redt jaar van Hörmann

Poortenverkoper Hörmann Belgium, met hoofdzetel in Tongeren, heeft de crisis goed en wel doorworsteld. Met een omzet van 44,7 miljoen werd in 2010 nauwelijks slechter gedaan dan de 45,3 miljoen van het jaar voordien. De winst liep evenwel terug van 1,5 naar 1 miljoen euro. De raad van bestuur geeft dan ook toe dat 2010 geen gemakkelijk jaar was voor het bedrijf. Dankzij intensieve reclamecampagnes voor de renovatiemarkt bleef de verkoop
van woningbouwproducten evenwel constant. De crisis in de industriebouw was anderzijds nog zeer goed voelbaar, zodat Hörmann in die divisie wel een lichte terugval heeft gekend. Niettegenstaande de lichte omzetdaling, is het bestuur toch tevreden en wordt 2010 finaal bestempeld als een "behoorlijk jaar".

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de Belgische verkooporganisatie van Hörmann. In Genk is ook een productie-afdeling van de Duitse multinational. Daar sloeg de crisis veel harder toe. Eind 2009 moesten er nog 65 van de 120 mensen afvloeien in Genk. In Tongeren bleef met 55 eenheden het personeelsbestand op peil.