Rendement Limburgse bedrijven schiet omhoog

foto Frank Schouteden (8)

De Limburgse bedrijven hebben in 2014 beter gepresteerd qua solvabiliteit, productiviteit en toegevoegde waarde dan de bedrijven in andere provincies. Ze hebben wel minder financiële ademruimte om op korte termijn hun aflossingsverplichtingen na te komen. Dat blijkt uit een studie van Deloitte Fiduciaire.

Deloitte KMO Kompas is een jaarlijks onderzoek waarin de prestaties van alle ondernemingen vergeleken worden. Specifiek voor Limburg, concludeert Deloitte (op de foto: Frank Schouteden) dat onze bedrijven al voor het tweede jaar op rij een forse inhaalbeweging maken. Dat blijkt uit volgende indicatoren:

• Liquidatiereserve werpt zijn vruchten af
Deloitte zegt: "De impact is in Limburg nóg groter in vergelijking met het nationale gemiddelde. Limburg scoorde qua solvabiliteit al beter dan de andere provincies in 2014, en dat verschil loopt verder op in 2015."

• Productiviteit en rendement herleven:
Deloitte weet: "Limburgse ondernemingen creëren een hoger rendement dan ondernemingen in andere provincies. De stijging van het rendement dat in 2014 werd vastgesteld, zet zich dus voort. Daar waar de personeelskost in 2014 nog sterk drukte op het rendement, blijkt dat in 2015 de Limburgse ondernemer de productiviteit heeft kunnen doen toenemen. Hetzelfde personeel werkt aldus productiever en creëert meer toegevoegde waarde."

• Meer kredietverplichtingen:

Nog aldus Deloitte: "Limburgse ondernemingen hebben in verhouding tot de ondernemingen in de andere provincies minder financiële ademruimte om hun aflossingsverplichting op korte termijn te voldoen. Dit heeft meer dan waarschijnlijk te maken met de hogere aflossingsverplichting die ondernemingen in Limburg hebben in vergelijking met ondernemingen in andere provincies."