recore 300822 003

Rewind: Recor omgedoopt tot Re-Core.

Re-Core, of 'terug naar de kern'. Zo luidt de nieuwe naam van de Recor-site in Hasselt, die door Mathieu Gijbels en Futurn wordt omgetoverd tot een moderne bedrijvencampus. De ambitieuze plannen voor de oude meubelfabriek, uitgetekend door UAU Collectiv, werden dinsdag voorgesteld.

Projectontwikkelaar Futurn en bouwbedrijf Mathieu Gijbels (her)ontwikkelen de voormalige Recorsite in Hasselt tot een duurzame bedrijvencampus. Dit gaat gepaard met een nieuwe naam: Re-Core, of terug naar de kern.

Futurn en Mathieu Gijbels hebben torenhoge ambities voor de Re-Coresite. Ze willen er één van de meest duurzame — misschien wel dé meest duurzaamste — bedrijvencampussen van Vlaanderen realiseren. Dat doen ze samen met een aantal partners. Architectencollectief UAU Collectiv, ook verantwoordelijk voor het Hasseltse Stadhuis, neemt plaats aan de tekentafel. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met landschapsarchitect Studio Basta en met Enerdo, een studiebureau voor energie en duurzaamheid.

In augustus 2022, dienden Futurn en Mathieu Gijbels de eerste bouwaanvraag in. Als alles volgens plan verloopt, vatten de eerste werkzaamheden in het najaar aan. Eind 2023 willen de projectontwikkelaars de eerste bedrijven ontvangen. Het gaat zowel om kmo’s als industriële bedrijven die hier hun gading kunnen vinden.

De initiatiefnemers beseffen dat een aantal oudere constructies te laag of te onstabiel zijn om te recupereren. “We willen een optimaal compromis vinden tussen afbraak, behoud en nieuwbouw”, aldus Gunther Biddeloo van Futurn.

Het duurzaamheidskarakter van de nieuwe campus, met hoofdbestemming industrie, is belangrijk. Mathi Gijbels legt uit: “Wij ontwikkelen niet zomaar een bedrijventerrein. We bouwen een community van gelijkgestemden die samen kiezen voor echte duurzaamheid.”

Re-Core mikt op een divers publiek van bedrijven. “We willen verschillende soorten ondernemers aantrekken”, aldus nog Mathi Gijbels. “Het project komt tegemoet aan de noden van iedereen: huidige en toekomstige ondernemers, medewerkers en bezoekers. De voorziene faciliteiten van de site belichamen die filosofie. Enkel zo kan de community zich maximaal ontplooien”, legt Mathi Gijbels uit.

“Ondernemers zijn vandaag de dag op zoek naar meerwaarde en identiteit, zowel voor het bedrijf als voor zijn medewerkers. Het is aan ons om die meerwaarde collectief aan te bieden — met ruimte voor ondernemerschap, groei en individuele eigenheid,” besluit Biddelo.