Rigo Breesch leidt consultants met ervaring

SCV Limburg heeft een nieuwe voorzitter. Rigo Breesch, voormalig manager bij Cegeka, volgt Jean Steegen op aan het hoofd van de vereniging van bedrijfsleiders en kaderleden die na een welgevulde beroepsloopbaan hun ervaring ten dienste willen stellen van het bedrijfsleven en organisaties.

Senioren Consultants Vlaanderen, afdeling Limburg, staat al meer dan 15 jaar ten dienste van kmo’s in Limburg. De leden van SCV bieden elk vanuit hun jarenlange expertise, ondersteuning aan jonge managers die nood hebben aan praktijkgerichte ervaring. "Op die manier draagt SCV daadwerkelijk en belangeloos bij tot de welvaart van het bedrijfsleven in Limburg," zegt uittredend voorzitter Jean Steegen. "We slagen er in om vele problemen die kmo’s ervaren in hun dagelijkse groei, mee te ondervangen."

Rigo BreeschHet voorzitterschap van SCV Limburg heeft Steegen nu doorgegeven aan Rigo Breesch. In het bedrijfsleven vervulde hij commerciële- en managementfuncties in het softwarebedrijf Cegeka en zat hij in het directiecomité van Agoria ICT. Met zijn ervaring bakent hij meteen zijn doelstellingen af en neemt hij een vastberaden optie voor de toekomst: "De volgende jaren zullen gekenmerkt worden door een groei in aantal opdrachten, die steeds naar voldoening van elk bedrijf worden ingevuld, wat ook de vraag zal zijn," stelt de nieuwe voorzitter. "Na een verkennend gesprek worden de juiste middelen hiervoor ingezet. Vanzelfsprekend zullen elk jaar meer beginnende bedrijven en kmo's de weg naar SCV vinden vooraleer weloverwogen stappen te zetten in hun verdere groei. Bewijs hiervan is de loyale samenwerking die SCV heeft aangegaan met PXL en UHasselt in het kader van StudentStartUp."

Ook bij het nationale bestuur van SCV werden bestuursverkiezingen gehouden. Ludo Wielockx, lid van SCV Limburg, werd er verkozen als nieuwe ondervoorzitter.