Roeland-Schots-224×300

Roeland Schots: Eerst haalbaarheidsstudie om slaagkansen te onderzoeken

A.W.B. Schots uit Halen is actief in het groenonderhoud voor openbare besturen, met als hoofdactiviteiten het maaien van bermen en het ruimen van grachten. Zaakvoerder Roeland Schots: ³Om die taken zo goed mogelijk uit te voeren, ontwikkelen wij ook nieuwe machines op maat van de klant. Ons meest recente project is de ontwikkeling van een nieuwe grachtenruimer die we op dit ogenblik over heel Limburg inzetten.

Bij de traditionele manier van grachtenruimen, wordt het slib uit de grachten geschept. Per schepbeurt kan men maximaal 2 meter overbruggen. Bij elke schepbeurt wordt zowel de binnen- als de buitentalud van de gracht onvermijdelijk beschadigd. Omdat de begroeiing wordt weggenomen, treedt er erosie op wat leidt tot meer slib bij een volgende ruimingsbeurt. Door het scheppen wordt de gracht ook constant dieper gemaakt. Ook dit geeft aanleiding tot meer slib. Een grotere hoeveelheid slib zorgt voor hogere kosten voor aannemer en opdrachtgever en bijgevolg ook voor de maatschappij. Daarenboven beschadigt deze ruimingsmethode het grachtensysteem.

Met onze nieuwe grachtenruimer rijden wij continu door de gracht en alleen wat op de bodem ligt, wordt meegenomen door een roterend schroefsysteem. Dat levert verschillende voordelen op. Een eerste voordeel is ecologisch: de structuur van de gracht wordt intact gehouden en daar waar mogelijk hersteld in zijn originele structuur. Voor de operator is er ook een ergonomisch
voordeel: omdat hij veel minder bewegingen moet uitvoeren, is het werk minder belastend en eenvoudiger uit te voeren. Dat leidt dan weer tot betere resultaten waardoor er ook economische voordelen ontstaan.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe grachtenruimer zijn we op zoek gegaan naar ondersteuning en daarbij kwamen we bij het Innovatiecentrum Limburg terecht. Hun advies was voor ons van onschatbare waarde. Ook hebben zij ons begeleid bij het opstellen van een IWT-dossier, waardoor we de nodige financiële middelen kregen om het tot een goed einde te brengen.

We zijn ons traject begonnen met een haalbaarheidsstudie om in te schatten of er voldoende mogelijkheden waren om ons nieuwe systeem uit te bouwen.
Nadien volgde een prototypeproject en nu zitten we in een na-traject rond intellectuele eigendom: we gaan bepaalde onderdelen octrooieren omdat we niet willen dat derden zomaar kunnen gebruik maken van onze knowhow. Het is de bedoeling dat dit via licentieovereenkomsten kan verlopen.

Het Innovatiecentrum begeleidt bedrijven o.a. bij het in kaart brengen van hun businessmodel op basis van de Business Model Canvas van A. Osterwalder.
Meer weten over onze diensten? Surf naar www.innovatiecentrum.be

Vanavond op TV Limburg in Limburg@Work: een uitgebreide reportage met deze Innovatieheld!
Surf ook naar www.neemvoorsprong.be