Sappi Lanaken ziet omzet 14% stijgen

Uit de zopas neergelegde jaarrekeningen blijkt dat papierproducent Sappi in Lanaken de omzet in het afgelopen boekjaar met 14% zag toenemen. Het gaat om een optelling van de cijfers bij Sappi Lanaken Press Paper nv en Sappi Lanaken nv, goed voor zo'n 315 miljoen euro in totaal. Daarmee knoopt het bedrijf aan met het volume van voor het rampjaar 2009. Het eindresultaat na belastingen blijft Sappi echter zorgen baren. Dit dook in 2010 (afsluiting op 30/9) in het rood met 10,7 miljoen.

Als voornaamste reden voor de verliescijfers wijst de raad van bestuur naar de overcapaciteit op de markt. Tegelijk stijgen de grondstofprijzen enorm, terwijl de verkoopprijzen nauwelijks kunnen gewijzigd worden. Het bestuur is echter hoopvol, aangezien de planning die werd opgesteld "een winstgevendheid op middellange en lange termijn" beoogt.