davy maesen tvl

“Schuif wegenwerken vooruit in de planning”

Nu het erg rustig is op straat, en bouwfirma's hun opdrachten zien stilvallen, is het goede moment aangebroken om wegenwerken uit te voeren. "Schuif ze nu vooruit in de planning, dan blijven deze bedrijven aan het werk en is de hinder voor iedereen erg beperkt", redeneert Unizo Limburg.

De werkgeversorganisatie dringt er bij lokale besturen, nutsmaatschappijen en andere actoren op aan om zoveel mogelijk wegenwerken afgewerkt te krijgen tegen het einde van de coronaperiode. Het uitstellen of stilleggen van wegenwerken moet in ieder geval maximaal worden vermeden, vindt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. "Zo worden getroffen ondernemers bij opheffing van de coronamaatregelen niet geconfronteerd met hinder door werken die al klaar hadden kunnen zijn en die een dubbele overlast veroorzaken, bovenop het verlies door het virus."

Lodewyckx verwijst in de eerste plaats naar de wegen in handelscentra en winkelstraten, waar momenteel alle horeca en quasi alle andere zaken gesloten zijn. "Op deze locaties kan alvast snel gewerkt worden zonder overlast voor de omliggende ondernemers. Maar ook grote werven op andere locaties mogen niet uitgesteld worden. De grote verkeersassen zijn vitaal voor ons economisch weefsel. De huidige periode moet dan ook aangegrepen worden om te zorgen dat we bij een economische heropleving na de coronaperiode met zo weinig mogelijk hinder door openbare werken geconfronteerd worden."

Ook Davy Maesen, directeur van Bouwunie Limburg (foto) schaart zich achter de oproep. "In de bouw mag nog gewerkt worden en het is van groot belang dat zoveel mogelijk bouwbedrijven aan de slag kunnen blijven. We kunnen ons dan ook vinden in het idee om bepaalde werven te versnellen of opnieuw open te stellen, waar dat praktisch mogelijk is. Ik kijk dan vooral naar werven die door corona werden stilgelegd of nog niet werden opgestart, maar waarvan de aanbesteding wel helemaal rond is. Want de doorlooptijd van een openbare aanbesteding duurt maanden. Minder complexe werken, zoals de aanleg van een voetpad, kunnen eveneens mits goede afspraken versneld worden doorgevoerd."