Johan-Schildermans-200×300-1

"Schuldeisers meer rechten geven bij WCO"

Ondernemersorganisatie VKW Limburg vindt dat bedrijven die beschermd worden tegen schuldeisers door de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) in verhouding meer voordelen hebben dan de schuldeisers zelf. Samen met het VBO zal VKW Limburg een aantal voorstellen aan de politiek overmaken om het evenwicht tussen schuldenaars en schuldeisers te herstellen.

VKW Limburg twijfelt niet aan het belang van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO), maar stelt dat er meer oog zou moeten zijn voor het belangenevenwicht tussen schuldenaars en schuldeisers. De werkgeversorganisatie merkt dat het ongenoegen van schuldeisers die bij een WCO zijn betrokken, toeneemt. Vooral het vonnis rond cateringbedrijf Bart Claes maakt het thema momenteel fel besproken bij de Limburgse VKW-leden. "Los van dit dossier, stellen niet alleen de rechtstreekse schuldeisers zich vragen bij de WCO-reglementering, maar ook de concurrenten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen, ervaren soms concurrentieverstoring," zegt stafmedewerker Johan Schildermans van VKW Limburg. "Onze leden willen als schuldeiser vooral grondiger geïnformeerd worden en trekken ten strijde tegen de misbruiken van de wet."

Een aantal van de voorgestelde maatregelen zijn een ruimere wettelijke informatieverplichting aan de schuldeisers, een beperking van het handelsonderzoek in de tijd, een regeling waarmee de schuldeisers een goedgekeurd reorganisatieplan gedwongen kunnen laten uitvoeren of het voorbehouden van de functie van ondernemingsbemiddelaar aan erkende personen. "Het uiteindelijke doel is om het slagingspercentage van bedrijven die via WCO de moeilijke periode overbruggen en de activiteiten duurzaam verderzetten (nu 30 procent), te verhogen", besluit Schildermans.