Slangen aan de slag bij UCare (Hasselt)

noel slangen

Ucare gaat verder met de verbreding van zijn aanbod aan HR-diensten. Daarom start het bedrijf uit Hasselt met Ucare Change, een tak die zich zal bezighouden met veranderingsprocessen in organisaties te begeleiden. Wim Croonen, partner van Ucare, zal deze divisie onder zijn hoede nemen. Als Senior Advisor werd ex-communicatie-adviseur en voormalig politicus Noël Slangen aangetrokken.

“Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met verandering," weet Wim Croonen. "Vooral op C-level (CEO, COO, enzovoort) hebben organisaties behoefte aan professionele begeleiding en een ervaringrijk klankbord. Noël Slangen begeleidde in zijn vorig leven een indrukwekkend lijstje aan nationale en internationale bedrijven bij veranderingsprocessen en herstructureringen. Hij zal dat nu ook voor Ucare-klanten gaan doen.” Slangen zal ook geëngageerd worden om adviesraden op maat samen te stellen en te organiseren.

Slangen heeft er goesting in: “Mijn vroegere bedrijven waren vooral gefocust op communicatie en opereerden vaak buiten Limburg. Ik ben blij dat ik nu het omgekeerde kan doen: geen communicatie meer en in mijn eigen omgeving. Ik wilde naast mijn taak als CEO voor Musebooks.world (de start-up die Slangen samen met twee partners lanceerde) mij twee tot drie dagen verbinden aan een organisatie waar ik mijn opgebouwde expertise kan inzetten. Ucare heeft de juiste ecosfeer hiervoor en ik kijk er naar uit om met hen samen te werken."