Slechte cijfers slaan LAG niet uit het lood

De Chinese aandeelhouders van LAG Trailers in Bree blijven geloven in een rooskleurige toekomst voor het bedrijf. Dit ondanks de tegenvallende cijfers. Want hoewel de eigenaars stellen dat het verlies van 1,9 miljoen euro in het afgelopen boekjaar was ingecalculeerd, blijft de vooropgestelde opleving al enige jaren uit. LAG Trailers heeft de afgelopen 4 jaar zo'n 9,5 miljoen euro verlies geleden. De omzet blijft wel ongeveer stabiel, zo rond de 70 miljoen euro. Dat was ook in 2012 het geval, zo blijkt uit de zopas gepubliceerde jaarrekening.

De raad van bestuur bij LAG heeft de eigenaars voorgesteld om dit jaar een kapitaalverhoging door te voeren, aangezien het eigen vermogen is gedaald tot minder dan de helft van het gestorte kapitaal. De bestuurders zijn er alvast van overtuigd dat de steun vanuit de groep voldoende is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De moedermaatschappij heeft de ambitieuze groeiplannen voor de Europese markt bevestigd en past dus het verlies bij.

Bij LAG Trailers werken gemiddeld 430 mensen.