Sociale inspectie bij Genks bedrijf Deliva

De sociale inspectie is gisteren afgestapt bij het Genkse voedingsbedrijf Deliva. Volgens de vakbonden is het sociale onderzoek een gevolg van het niet naleven van de sociale wetgeving. De directie van het bedrijf zegt recht in zijn schoenen te staan. De sociale inspecteurs stapten gisterenmorgen omstreeks 9 uur af aan de kantoren van het voedingsbedrijf Deliva in Genk. Zij bleven ongeveer een uur ter plaatse. Volgens ACV-secretaris Willy Timmermans houdt het onderzoek verband met een sociaal conflict dat al geruime tijd sluimert. “Enkele jaren geleden behoorde Deliva nog tot de sector horeca, met daarbij ook de typische cultuur van grijs en zwart op vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden.” Eind 2008 onderhandelden de vakbonden en directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in het kader van de overgang van horeca naar voedingsindustrie. Maar recent is gebleken dat de directie nauwelijks werk heeft gemaakt van de uitvoering van die collectieve arbeidsovereenkomst.” Algemeen directeur Marleen Flemings bevestigt het onderzoek van de sociale inspectie maar zegt dat het bedrijf recht in zijn schoenen staat. Trouwens, als hier iets te vinden was, waren ze hier na een uur niet weg geweest.” Volgens Marleen Flemings heeft het onderzoek van de inspectie te maken met het ongenoegen dat bij enkele vakbondsmensen leeft. “Nochtans hebben wij de collectieve arbeidsovereenkomst minutieus toegepast en ik kan u verzekeren: dat heeft het bedrijf pijn gedaan.” Deliva is een modern bedrijf dat gespecialiseerd is in vacuümgegaarde maaltijden. “Achter die façade schuilen achterhaalde sociale relaties en een verzuurd sociaal overleg. “De mensen werken over op louter vrijwillige basis, van druk is geen sprake.” Volgens de vakbonden is het sociaal overleg bij Deliva verzuurd.