anne-cuypers-300×150

Stad Beringen schiet nieuw bedrijventerrein af

Het stadsbestuur van Beringen heeft aangekondigd zich "met alle mogelijke middelen" te verzetten tegen de ontwikkeling van een nieuw stuk industrieterrein in Tervant. Het Vlaams Agentschap voor Ruimtelijke Ordening heeft daar een stuk grond van 31 hectare op het oog om te gebruiken als regionaal bedrijventerrein. Het gaat meer concreet om een uitbreiding van de zone Ravenshout.

“We laten duidelijk verstaan dat wij geen voorstander zijn van een grootschalige industriële ontwikkeling in Tervant,” zegt schepen Anne Wouters-Cuypers (CD&V). “Dat standpunt zijn we onlangs nog gaan verdedigen op het kabinet van minister Muyters. We hebben zelfs een alternatief voorstel gedaan om het nieuwe bedrijventerrein te beperken tot een strook van 2 km met beperkte diepte langs de Industrieweg. Toch werd beslist te opteren voor een gemengd regionaal bedrijventerrein van 31 ha. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Als die plannen doorgaan worden de inwoners van Tervant volledig ingesloten door industriële activiteiten en wordt de leefbaarheid van de dorpskern sterk in het gedrang gebracht. We gaan dan ook alle wettelijke middelen gebruiken om ons tegen die plannen te verzetten.”