Stakingsdreiging bij Sappi Lanaken

Papierproducent Sappi in Lanaken heeft het moeilijk en wil daarom een belangrijke herstructurering doorvoeren. Zo zouden er 65 jobs verdwijnen, evenwel zonder naakte ontslagen. De vakbonden, die ook het schrappen van tijdelijke werknemers meetellen, stellen dat er netto 123 banen zullen sneuvelen. Na maanden van onderhandelen werd het voorstel van herstructureringsplan aan de werknemers voorgelegd. De bedienden stemmen hier mee in, maar de arbeiders verwerpen het. Vooral het wijzigen van de huidige verlofregeling, waarbij opgespaarde verlofdagen uit het verleden zouden vervallen, zit de arbeiders hoog. Tenminste die van het ABVV. De directie kan volgens dezelfde vakbond bovendien geen garanties op investeringen geven, aangezien die beslissingen door de internationale Sappi-directie moeten genomen worden.

Bij het ACV luidt 's anderendaags een andere klok. "Wij hebben wel garanties over investeringen kunnen afdwingen bij de Europese directie én de belofte gekregen dat er aan de verlofregeling niet zal geraakt worden," zegt Ludo Cox. "Acties zijn dus voorbarig. We wachten af tot de maand mei als de definitieve beslissing over grote investeringen zal vallen."

"Maar nu is het plan dus afgekeurd, waardoor voor ons de sociale vrede niet langer gewaarborgd is," zegt Gaby Jaenen, adjunct van de provinciale ABVV-secretaris Rob Urbain. "Wij zullen niet meewerken aan de uitvoering van het plan en beraden ons over acties als de directie toch zijn wil zal doordrijven."

De situatie is op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen. Ofwel was het ABVV niet op de hoogte, ofwel hebben ze totaal andere conclusies getrokken dan hun ACV-collega's bij Sappi.