massage LUc

Start-up van 63-jarige bezorgt je een herstart

Uitvallen door verhoogde stress, en na een lange inactiviteit niet meer in staat zijn om de dagtaak te hervatten. Dat is het scenario dat Luc Motmans wil voorkomen. De gepensioneerde 63-jarige is zelf nog lang niet uitgeblust en heeft onder de naam Re-Load Body & Mind zopas een nieuwe onderneming in het leven geroepen.

"Iedereen moet tijdens zijn carrière regelmatig vallen en opstaan", weet Luc Motmans. "Veel heeft te maken met verandering die zich constant op het werk voordoet. Zeker in crisistijden zoals nu. De economische groei die zich aankondigt in het post-coronatijdperk zal de war for talent nog meer aanwakkeren. Anderzijds gaat de druk op de bedrijven nog toenemen om goede medewerkers te behouden. Uitgerekend deze steunpilaren zijn het meest gegeerd door concullega’s, maar lopen ook het hoogste risico om uit te vallen door verhoogde stress en de soms daaropvolgende en gevreesde burn-out. Vandaar dat zowel bedrijfsleiders als hun medewerkers alle belang hebben bij een HR-beleid dat is afgestemd op de bedreigingen én opportuniteiten die de huidige economische situatie met zich meebrengt."

Luc Motmans wil daarbij niet aan de kant gaan staan. "Vanuit mijn beroepservaringen in diverse economische sectoren en bedrijven, is Re-Load Body & Mind ontstaan. Je kunt het beschouwen als een totaalconcept waarmee bedrijven en hun medewerkers ondersteund worden om gelukkiger en productiever te functioneren. Ik vertrek daarbij vanuit een holistische visie en wil sensibiliseren en motiveren om duurzame veranderingsacties op te zetten. Daarbij worden instrumenten gebruikt als coaching om geestelijke en lichamelijke attitudes aan te scherpen, en zo te leren omgaan met de huidige en toekomstige realiteit."

Zelfkennis
Als resultaat mikt Motmans op het voorkomen van verminderde prestaties en uitval van medewerkers. “Het is preventie, door beter leren om te gaan met de verschillende vormen van stress: situationele, chronische en schadelijke stress. Met inzicht en versterking door coaching breng ik de de nodige zelfkennis, zelfzorg, zelfreflectie, zelfredzaamheid en zelfontwikkeling bij.” Een belangrijk onderdeel van de start-up is tevens de fysieke optimalisatie. “Met Touchlife-massages ga ik het gespannen en verkrampte lichaam revitaliseren”, stelt de ondernemer. “Deze specifieke TouchLife-technieken zijn ontwikkeld in Duitsland als ontspannings- en energiemassages, en dit zowel met oliën, als op de werkvloer in een gewone massagestoel.”

Supervisie
“Ik merk dat deze combinatie in staat is om medewerkers die uitgevallen zijn omwille van stress, energietekort, burn-out of andere oorzaken, te helen. Zowel lichaam als geest worden gelijktijdig behandeld om te genezen, positieve energie op te bouwen en opnieuw deel te nemen aan zowel het dagdagelijkse maatschappelijk leven als aan het economische proces. Het helpt dus mensen opstaan na het vallen. Ze slagen erin om na lange afwezigheid de draad terug op te pikken en -weliswaar onder supervisie- een veilige en toekomstgerichte terugkeer naar het arbeidsproces te maken.”

Motmans looft het heilzame karakter van de verbinding tussen lichaam en geest. “Verbinding is de rode draad en het sleutelwoord in mijn volledige beroepsloopbaan en nu uiteraard ook in het concept van Re-Load Body & Mind”, zegt hij. “Het is de combinatie die resulteert in grotere draagkracht om situationele stress aan te kunnen, veerkracht om zwaardere emotionele gebeurtenissen te verwerken en de wilskracht te vergroten. Mensen met een goede verbinding van lichaam en geest voelen zich goed, want hun geest heeft een flexibel denkpatroon en hun lichaam is ontspannen, fit en gezond. Ze zitten lekker in hun vel en kunnen mild zijn voor zichzelf en de anderen, wat heel belangrijk is in deze polariserende tijden. Kortom, wie zich goed voelt, doet goed!”