Bouw boost Limburg 2 kopie

Startkapitaal neemt bouwsector op sleeptouw

Limburgse bouwbedrijven krijgen de kans om de komende twee jaar intensief te gaan werken rond twee van de belangrijkste uitdagingen in de sector: rendabiliteit en duurzaamheid. Dat wordt mogelijk gemaakt door maatgerichte programma’s die Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg samen hebben uitgewerkt.

Zowel POM Limburg als Confederatie Bouw Limburg hebben de ervaring dat een doorgedreven digitalisering een belangrijk steentje kan bijdragen om de rendabiliteit in de sector positief te beïnvloeden. Vandaar dat beide organisaties via een gezamenlijk programma gaan inzetten op digitale transformatietrajecten van bouw-kmo’s, zodat planning, aansturing en opvolging van een bouwwerf digitaal en efficiënt georganiseerd kan worden. "We gaan ambitieuze bedrijven samenbrengen om pilootprojecten op te starten en zo de hele sector te enthousiasmeren", zegt Chris Slaets van Confederatie Bouw Limburg. "Dit zowel op gebied van digitaal ondernemen en werken, als op vlak van het introduceren van innovaties zoals digitale marketing, AI, datamining, enzovoort."

Een tweede uitdaging die de sector dient aan te pakken, is duurzaamheid. Zowel het bouwproces als de afgeleverde gebouwen op zich, veroorzaken veel afval en een hoge CO2-uitstoot. "Met een intensief programma rond circulair bouwen zijn we ervan overtuigd dat er belangrijke stappen in de goede richting kunnen gezet worden", zegt Tom Vandeput namens POM Limburg. "Door de bewustwording te stimuleren rond herbruikbare materialen, energetische waarden of de exploitatie en onderhoud met minimale milieu-impact, kunnen onze bouwbedrijven een kentering in gang zetten."

Alle projecten worden gebundeld onder de noemer Boost Bouw Limburg. Er wordt een startbudget van een half miljoen euro voor vrijgemaakt. "Door onderlinge ervaringen uit te wisselen en experts aan het woord te laten, zullen onze bouw-kmo's getriggerd worden om zelf de nodige investeringen in digitalisering en duurzaamheid te doen", weet Chris Slaets. "Op die manier zetten we een transformatie in gang die meerdere miljoenen aan investeringen vertegenwoordigt."

“Het is door ambitieuze bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond concrete thema’s te verbinden dat de meest impactvolle projecten kunnen gerealiseerd worden”, aldus Tom Vandeput. "Dit faciliteren is dan ook het uitgangspunt van deze samenwerking tussen POM Limburg en Confederatie Bouw Limburg. "Zo maken we van onze bouwbedrijf koplopers met een concurrentiële voorsprong."