Student Start up

Steeds meer studenten worden ondernemer

Het voorbije academiejaar waren er maar liefst 41 studenten aan de UHasselt actief bezig met het runnen van een eigen onderneming. In totaal waren er 107 studenten die zich voor de uitwerking van hun businessidee lieten begeleiden door de interne dienst StudentStartUP UHasselt. "Een zelfstandige activiteit starten tijdens de studies is een trend die elk jaar nog groter wordt", zeggen coördinator Els huysman en prof.dr. Jelle Schepers.

UHasselt zet al 7 jaar via StudentStartUP actief in op het stimuleren van studenten om hun ondernemende vaardigheden te ontwikkelen en ondernemen als een reële carrière-optie te ontdekken. "Dit doel bereiken we door tal van inspirerende verhalen van rolmodellen en basiskennis en expertise rond ondernemerschap buiten het onderwijs aan te bieden", aldus Els huysman.

“We merken dat onze 2 motto's bijdragen aan het succes van dit verhaal:‘Al doende leert men’ en ‘zien ondernemen, doet ondernemen’. Studenten die experimenteren rond ondernemerschap staan sterk in het leven en ze verwerven breed inzetbare ondernemerscompetenties. We constateren dat eenmaal een student besmet is met het ondernemersvirus, dit lang blijft nawerken en er geen vaccin tegen bestand is...”. Tijdens academiejaar 2021-2022 begeleidde StudentStartUP 107 studenten bij het uitwerken van een businessidee onder wie maar liefst 41 een zelfstandige activiteit uitoefenen.

Leren ondernemen
Daarnaast zet UHasselt ook binnen het curriculum sterk in op het ontwikkelen van ondernemende competenties. “Zowel in ons onderwijs als in onderzoek en de bachelor- en masterproeven spelen we hierop in", zegt prof. dr. Jelle Schepers. "Het voorbije academiejaar valt de procentuele toename van studenten die 1 of meerdere multidisciplinaire ondernemerschapsvakken volgen sterk op. Dit ligt in lijn met de algemene toenemende interesse rond ondernemerschap, en meer specifiek student-ondernemerschap. Het belang van deze vakken werd dit jaar zelfs voor het eerst onderzocht (door Research Centrum voor Entrepreneurship en Familiebedrijven), waaruit blijkt dat wanneer studenten zelf aan de slag moeten en dingen moeten ondervinden, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een event en het bijwonen van ondernemende events, dat er een significantie verhoging is in hun intentie om te gaan ondernemen. Uit de academische literatuur weten we dat ondernemende intenties bij uitstek de belangrijkste voorspeller zijn van effectief ondernemend gedrag. Dus als we meer ondernemerschap willen stimuleren bij onze studenten, zullen we moeten blijven inzetten op praktijkgericht ondernemerschap", besluit Schepers.