SyntraPXL

Syntra Limburg hangt wagen vast aan PXL

Een trouwfeest met een beperkt aantal genodigden: dat vond maandag plaats tussen Syntra Limburg en Hogeschool PXL. Het kersverse echtpaar krijgt de naam SyntraPXL, waarbij beide opleidingsorganisaties elkaar versterken tot een cyclus van levenslang leren.

Het waren de spirituele leiders Hilde Crevits, Ben Weyts en Jos Lantmeeters het huwelijk tussen Syntra Limburg en Hogeschool PXL mochten inzegenen. In de trouwgeloften klonk het: "Het doel van de strategische alliantie is het bundelen van de krachten om het eigen aanbod te versterken en om iedereen de kans te geven levenslang te leren. Het samenwerkingsakkoord krijgt de naam SyntraPXL en wil een katalysator zijn voor de regio."
in elke fase van zijn of haar leven de juiste en aangepaste ondersteuning tijdens de leerloopbaan.”

“Ik ben vereerd om vandaag dit bijzondere huwelijk te mogen inzegenen”, aldus minister van Werk en Economie Hilde Crevits. “Van meet af aan was ik gewonnen voor dit veelbelovend huwelijk dat noch kalverliefde noch Blind Getrouwd is. Sinds 2019 werken beide partners al samen waardoor cursisten van Syntra via een verkort programma gemakkelijk kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs van PXL. En omgekeerd. Het resultaat daarvan is een stevig huwelijkscontract tussen evenwaardige partners dat het beste van beide werelden combineert.”

De strategische alliantie betekent voor Syntra Limburg dat er nu zowel ondernemersopleidingen s’ avonds, als korte bijscholingen of voltijdse opleidingen overdag worden aangeboden. Deze zullen voortaan allen onder de vlag SyntraPXL georganiseerd worden. Door het samenwerkingsakkoord kunnen cursisten na het behalen van een Syntra-getuigschrift doorstromen naar een hogeschoolopleiding en via een verkort programma een diploma hoger onderwijs behalen. In omgekeerde richting zal PXL makkelijker studenten heroriënteren naar voltijdse dagopleidingen van Syntra Limburg.

Het finale doel van de fusie is de ambitie om in te zetten op levenslang leren. Syntra Limburg én PXL willen opleidingen aanbieden voor iedereen met een leeftijd tussen 15 en 100 jaar. "Loopbaanbegeleiding in elke fase van het leven", aldus Dirk Vanstipelen en Ben Lambrechts.