Top 500 scoort top: Limburgse economie overwon kostentsunami

Naar jaarlijkse traditie analyseert VKW Limburg de jaarcijfers van de 500 grootste bedrijven uit de provincie. Daaruit blijkt dat 2022 een erg goed jaar was voor de vaandeldragers van onze economie. Misschien verrassend, want het was een jaar dat gekenmerkt was met sterk toenemende kosten.

Blikvangers in de cijfers: een sterke omzetgroei, meer mensen aan het werk, een mooi rendement en toenemende export. Een vrij positief beeld van 2022, nochtans een jaar waarin ondernemingen met heel wat uitdagingen te maken kregen zoals sterk stijgende energie-, grondstof- en loonkosten.

Marc Warson, voorzitter VKW Limburg, legt uit: “2022 was een uitdagend jaar voor alle bedrijven. Heel wat prijzen gingen door het dak. Grondstoffen, energie en ook de automatische loonindexering zorgden voor een grote kostentoename. Uiteraard werden ook de verkoopprijzen aangepast. Dit maakt dat de 19,4% omzetgroei van de Top 500-bedrijven voor een groot deel het gevolg is van prijsstijgingen. Toch bleef de gemiddelde rendabiliteit van de bedrijven verrassend goed. Dit valt te verklaren door opgebouwde voorraden (door de supply chain-crisis kort voordien), waarmee op korte termijn wel goede rendementen behaald werden."

Tenminste voor wie over voordelig aangekochte voorraden beschikte… "Maar dit was tijdelijk van aard en kan ook de andere richting uitgaan”, aldus de voorzitter. “Ik vind vooral dat deze resultaten aantonen dat de Limburgse ondernemingen goed weten waarmee ze bezig zijn en ik wil hen aansporen om verdere stappen te zetten om hun weerbaarheid te verbeteren voor de onzekere periodes en moeilijke situaties die er nog staan aan te komen.”

En dit is het rapport...
De Limburgse TOP 500-bedrijven lieten in 2022 een totale omzet van ruim 46 miljard euro optekenen. De omzetstijging in 2022 is omvangrijk (+19,4%). De industrie en de bouwsector zijn de sterkste groeiers met respectievelijk 26% en 23,5%, al hebben de sterk gestegen grondstofprijzen en energieprijzen, naast loonindexatie en de inflatie, zeker een rol gespeeld in deze opvallende omzetgroei. De werkelijke stijging van de afzet (volume) zal op die manier een heel stuk lager liggen dan de (nominale) omzetstijging die we zien. Op Belgisch niveau bedroeg deze reële groei 3,2%, wat ons ook een goed idee geeft over de werkelijke groei in Limburg. Best indrukwekkend voor een jaar als 2022. "De dienstensector heeft minder last gehad van gestegen grondstofkosten, maar des te meer van gestegen loonkosten", weet Warson. "Deze sector laat een omzetgroei optekenen van 10,6%. De omzet van de handelssector groeide met 14,5%."

Export boomt
Ook met de export gaat het beter en we zien mooie groeicijfers in nominale waarden, maar ook in relatie tot de totale omzet (47,9% aandeel). En dat laatste zegt in de context van sterk gestegen prijzen nog het meeste. "Het aandeel van de export in de omzet van de Top 500-bedrijven ligt met 47,9% haast 2,6 procentpunten hoger dan in 2021 en ruim 5 procentpunten hoger dan in 2020 (42,6%)", zo analyseert de voorzitter het studiewerk van Max Van Der Linden. "De achteruitgang na 2019 lijkt hiermee helemaal ingehaald, al zijn er ongetwijfeld nog opportuniteiten voor verdere groei. Buiten de bouwsector zien alle andere het aandeel van de export in hun totale omzet gemiddeld toenemen, met de industrie als koploper (72% van de totale omzet)."

Méér volk aan de slag
Einde 2022 klokten de Top 500-bedrijven af op een totaal van 113.964 werknemers, wat meer dan een derde is van de totale bezoldigde tewerkstelling in Limburg. De tewerkstelling in de Top 500 is op die manier gestegen met 4,2%, met de bouwsector op kop (+6,1%). De handel zag, net als vorig jaar, als enige sector de tewerkstelling wat teruglopen (-1,9%). "Over het algemeen zien we dat bedrijven zijn blijven aanwerven, al toont de arbeidsmarkt uiteraard veel krapte", verklaart de voorzitter.

Beter rendement
De gemiddelde rendabiliteit van de Top 500-bedrijven was in 2022 verrassend goed. Vooral de handel en de industrie hebben de nettowinsten gemiddeld sterk zien toenemen. "Het beschikken over voorraden en vaste energiecontracten wanneer de grondstof- en energieprijzen de hoogte in gingen en de verkoopprijzen volgden, heeft duidelijk een rol gespeeld", zegt Marc Warson. "Heel wat bedrijven hebben hierdoor aanzienlijk betere resultaten kunnen realiseren. Kijken we naar de mediaancijfers voor de nettowinsten, dan stellen we vast dat dit zeker niet voor alle bedrijven het geval is. Voor de dienstensector spreken we over een lichte daling van de nettowinsten."

Globaal stelt het VKW dat 2022 hen verrast heeft met goede rendementen, gemiddeld gerekend althans. "Vele bedrijven hebben een tijdlang erg goede marges kunnen behouden met voorraden en grondstoffen waarover ze reeds beschikten, al is dit zeker niet voor alle bedrijven van toepassing geweest. Qua omzetgroei was er voor heel wat sectoren nog een laatste inhaalbeweging na corona en door uitgestelde verkopen door supply chain issues in 2021. De reële omzetgroei (afzet, volume) is hierdoor best sterk in 2022. Als we het over de marges hebben, lijkt de doorrekening van hogere kosten in de verkoopprijzen in 2022 algemeen vrij goed gelukt, zeker voor de grotere ondernemingen. Maar voor 2023 zijn daar twijfels over, terwijl vele sectoren door automatische indexering nog een erg grote loonsverhoging in het begin van 2023 hebben moeten doorslikken."

Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput, die mee het naslagwerk heeft gefinancierd, ziet in de positieve cijfers de impact van de vele inspanningen en de veerkracht die de Limburgse bedrijven hebben getoond tijdens het moeilijke jaar 2022. "We zijn blij dat we met flankerende impulsen hier een duwtje in de juiste richting aan gegeven hebben", besluit Vandeput.